2.ORel Przasnysz. Zajęcia profilaktyczne z przedstawicielem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

2 listopada 2020 r. w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnysz odbyło się szkolenie z przedstawicielem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej – st. chor. sztab. Mirosław Głowackim, dotyczące uwarunkowań prawnych obowiązujących żołnierzy w służbie czynnej oraz omówienie ustawowych zadań organów ścigania.

 

Podczas szkolenia omówiono problematykę dot. odpowiedzialności karnej żołnierzy za popełnienie czynów prawnie zabronionych oraz zwrócono szczególną uwagę na prawidłowe gospodarowanie gospodarką materiałową.

 

Podsumowania szkolenia dokonał Dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego – płk dypl. Bogusław Postek, który stwierdził, że „Cykliczne szkolenia z przedstawicielami Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej pozwalają żołnierzom Ośrodka na profesjonalną realizację zadań w codziennym toku pełnienia służby. W trakcie zajęć stosowane są różnorodne formy i metody edukacyjne, które ukierunkowane są na sytuacje zaczerpnięte z życia codziennego. Ważnym efektem szkolenia jest zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy służbami.”

 


 

Źródło 2ORel
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments