1,5 mln złotych dla gminy Przasnysz i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 1,5 mln złotych wpłynie łącznie do gminy Przasnysz (1 mln zł) i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu (500 tys zł.).

Środki pozyskane przez gminę Przasnysz zostaną przeznaczone na przebudowę budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i wsi Wielodróż. Jednorożecka biblioteka środki wyda natomiast na przebudowę budynku OSP w Olszewce i utworzenie tam świetlicy wiejskiej.

– Świetlice wiejskie oraz ośrodki kultury i sportu to miejsca ważne dla społeczności lokalnych. Właśnie w nich zarówno dorośli, jak i dzieci często spędzają wolny czas, uczestniczą w dodatkowych zajęciach, uczą się. Jednak, aby te obiekty w pełni spełniały swoje funkcje, muszą dysponować odpowiednimi warunkami. Na przebudowę i remonty wielu tego typu budynków pozwolą środki unijne – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach konkursu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

W spotkaniu wzięli udział: marszałek Adam Struzik, członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu, a także gmin: Przasnysz, Goworowo, Mochowo, Drobin, Wąsewo, Brudzeń Duży, Sienno, Latowicz, Odrzywół.

L.p. Beneficjent Tytuł projektu Dofinansowanie (zł)
1 Gmina Przasnysz Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż 1 000 000
2 Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednorożec 500 000   

Źródło mazovia.pl
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments