110 nowych firm w powiecie przasnyskim powstało w 2012 roku dzięki dotacjom z Powiatowego Urzędu Pracy

 

110 nowych firm powstało w 2012 roku i rozpoczynając działalność gospodarczą  stworzyło dodatkowe miejsca pracy w powiecie przasnyskim dzięki jednorazowym bezzwrotnym dotacjom pochodzącym z  Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Siedem razy w ubiegłym roku starosta przasnyski Zenon Szczepankowski oraz kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy wręczało bezzwrotne dotacje w wysokości 19,4 tys. zł. każda na otwarcie własnych firm bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy przedstawili swoje pomysły na własny biznes poparte stosownymi biznesplanami.  Łącznie na jednorazowe środki wspomagające otwarcie własnej działalności gospodarczej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano w roku 2012 kwotę 2.108.640 zł.


I tak, jednorazowych dotacji udzielono:

– w kwietniu   – dla 31 bezrobotnych

– w  czerwcu  – dla 1 bezrobotnego

– w lipcu  – dla 35 bezrobotnych

– we wrześniu  – dla 10 bezrobotnych

– w październiku  – dla 7 bezrobotnych

– w listopadzie  – dla 9 bezrobotnych

– w grudniu dla  – 17 bezrobotnych

Razem 110 osób rozpoczęło więc własną działalność za pomocą udzielonego wsparcia z Funduszu Pracy  i Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci jednorazowych środków. Tym bardziej uzasadnia to badania Głównego Urzędu Statystycznego pokazujące przyrost 208 firm w powiecie przasnyskim, czy też rosnąca liczba inwestorów, którzy kupują w pełni uzbrojone i przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej „od zaraz” – tereny w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – potwierdzają, że sama Strefa, jak i wszelkie projekty gospodarcze realizowane „wokół niej”, jak chociażby drogi, są katalizatorem rozwoju, który zaczyna się napędzać w coraz większym tempie, niosąc gospodarcze ożywienie i nowe miejsca pracy.


Sławomir Czaplicki                                                                 

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.