10 LAT STOWARZYSZENIA „PRZYJACIELE ZIEMI JEDNOROŻECKIEJ”

28 kwietnia 2017 r. w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu odbyło się Jubileuszowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. Spotkanie to miało odświętną oprawę ponieważ oprócz upamiętnienia 10 rocznicy założenia naszego Stowarzyszenia, chcieliśmy również podziękować byłemu zarządowi, który ustąpił w dniu 10 lutego b.r. a bardzo wytrwale i owocnie pełnił swoją rolę przez te 10 lat istnienia naszej organizacji. Na przewodniczącego zebrania został wybrany Zbigniew Lorenc.

PODZIĘKOWANIA
Jako nowowybrany prezes, w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, wręczyłem członkom poprzedniego zarządu podziękowania w postaci grawerowanych statuetek a byłej Pani Prezes Teresie Wojciechowskiej grawerowanego dyplomu w etui z podziękowaniami. Ze smutkiem wspomnieliśmy też byłą członkini zarządu śp. Barbarę Jeznach, w intencji której wspólnie się pomodliliśmy.

WYSTĘP ARTYSTYCZNY
Uroczystość została uświetniona bardzo profesjonalnym występem Zespołu Młode Kurpie, pod kierownictwem Barbary Nizielskiej i Edwarda Koziatka, który wykonał kilka utworów z udziałem solistów, zarówno dziewczynek jak i chłopców. Na koniec wystąpił jako solista sam Edward Koziatek. Byliśmy świadkami bardzo profesjonalnego wykonania następujących utworów: „My lud kurpsioski”, „Mamo moja”, „Z Jednorojsca chłopaki”, „Prosili mnie na wesele”, „Dopsirum tu przysla”, „Moja dziwcyno”, „Cyranecka nie ksiat”, „Cerwonem zasiala”, „Tam na ziezy muzyka”.

Ostatnim dużym sukcesem Zespołu Młode Kurpie jest to, że 23 kwietnia, podczas 34 Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych w Ostrołęce, zajął I miejsce w kat. dziecięce grupy śpiewacze.

WYSTAWA ZDJĘĆ
Po występie artystycznym uczestnicy zebrania mogli zapoznać się z wystawą zdjęć ukazującą działania Stowarzyszenia w czasie 10 lat istnienia. Wystawę tą pomogła przygotować i o niej opowiedziała Teresa Wojciechowska.

NOWI CZŁONKOWIE
Następnie zapoznałem zgromadzonych z działaniami podjętymi dotychczas przez nowy zarząd oraz przedstawiłem kilkunastu nowych członków, którzy dołączyli do naszej organizacji w tym czasie. Nowi członkowie znacznie podnieśli potencjał naszej organizacji bo są nie tylko młodzi stażem ale również wiekiem i mają wiele do zaoferowania swoją pomysłowością i energią.

PLANY NOWEGO ZARZĄDU
Potem przedstawiłem przedsięwzięcia planowane do realizacji jeszcze na ten rok i lata następne. Najważniejszym z nich jest Festyn Jednorożecki, który będzie przeprowadzony wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu w dniu 20 sierpnia na Placu Św. Floriana, na który mamy pozyskać dotację z Lokalnej Grupy Działania „Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem”. Oprócz tego planujemy w tym roku otwarcie wystawy plenerowej, która będzie prezentowała elementy historii i tożsamości naszej Gminy i Stowarzyszenia a także chcemy w tym roku uruchomić plenerowe kino letnie.
Dodatkowo chcemy zrealizować kilka pomniejszych działań takich jak wycieczki do Sołectwa Lipa, Obórki, Przejmy czy też wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, jeżeli uzbiera się wystarczająca liczba chętnych.

W najbliższym czasie przeprowadzimy cykl zabaw o nazwie „Multi Quiz” w Pizzerii Podpłomyk oraz eliminacje do konkursu „Pokaż swój talent”, którego finał odbędzie się w dniu Festynu Jednorożeckiego 20 sierpnia. Na Dniu Jednorożca oraz Pikniku Patriotycznym na Polskiej Kępie w czerwcu nie powinno zabraknąć naszego stoiska.

Na naszym zebraniu zawiązała się silna sekcja ratownictwa medycznego która w tym roku będzie rozwijała swoje umiejętności aby w przyszłości stanowić dodatkowe zaplecze ratownicze na organizowanych przez nas imprezach, jak również prowadzić szkolenia dla zainteresowanych osób z poza Stowarzyszenia.

Inne ciekawe działania, o których myślimy, a które mogłyby być zrealizowane w kolejnych latach to wydanie dwóch albo trzech książek i być może gry planszowej dotyczącej Gminy Jednorożec. Poza tym przygotowujemy się do zrealizowania rekonstrukcji historyczno-militarnych, zwłaszcza w roku 2018, z okazji zakończenia I wojny światowej, jak również warsztatów gwary kurpiowskiej, która jest elementem naszej tożsamości regionalnej.

Bardziej odległe plany w czasie trwania kadencji obecnego zarządu to stworzenie przystani kajakowej nad Orzycem i rozpropagowanie spływów kajakowych tą rzeką, realizowanie edukacyjnego stypendium szkolnego oraz wakacyjnych półkolonii dla dzieci.

POCZĘSTUNEK
Po prezentacjach odbyła się przerwa, w czasie której zgromadzeni członkowie mogli się delektować poczęstunkiem przygotowanym własnoręcznie przez członkinie zarządu Panią Małgorzatę Kardaś i Panią Monikę Opalach.

SEKCJE TEMATYCZNE
Po przerwie odbyło się jeszcze nadanie struktury Stowarzyszeniu poprzez stworzenie tzw. sekcji tematycznych. Członkowie SPZJ mogli się zadeklarować do udziału w pracach zaproponowanych sekcji lub też przedstawić swoje propozycje. W wyniku tego powstały następujące sekcje tematyczne, które będą wspierały zarząd w realizowanych zadaniach:
1. Sekcja ratownicza – 6 członków
2. Sekcja artystyczna – 3 członków
3. Sekcja ds. pozyskiwania funduszy – 3 członków
4. Sekcja sportowo-turystyczno-rekreacyjna – 7 członków
5. Sekcja historyczno-regionalna – 2 członków
6. Sekcja imprezowo-wycieczkowa – 2 członków
7. Sekcja pomocy żywnościowej – 6 członków
8. Sekcja wydawnicza – 2 członków

Przed zakończeniem obrad zabrała jeszcze głos Pani Stanisława Ferenc i podziękowała za dobrą współpracę przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie organizowanego wspólnie przez Koło Gospodyń Wiejskich i SPZJ Festynu Jednorożeckiego.

W Jubileuszowym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej wzięło udział 45 członków na 61 zaewidencjonowanych. Po zakończeniu obrad wiele osób pozostało na sali a kontynuacja rozmów, wymiana poglądów i wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Krzysztof Iwulski

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments