Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy.

Zachęcamy do składania wniosków w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 roku wynosi 81.70 zł (86 x 0,95 zł)

Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest w tutejszym urzędzie.

(Wniosek o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej >>>)

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzystał cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie, to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności z oryginałem  faktury VAT wynosi 5 zł za stronę.


Monika Łukasiak


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments