Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosi:

81,70 zł X ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • do 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • do 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Załączniki:

plik pdf - Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments