Zofia Roman i Katarzyna Kuligowska wyróżnione z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W dniu 7 listopada 2018 roku odbyła się konferencja pt: „Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” połączona z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Konferencja została zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

Niewątpliwie istotnym punktem konferencji było wręczenie wyróżnień „Zawsze pomocni” za działania podejmowane na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w województwie mazowieckim. Wyróżnieniem „Zawsze pomocni” z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu uhonorowane zostały Pani Zofia Roman – specjalista pracy socjalnej oraz Pani Katarzyna Kuligowska – asystent rodziny. Listy gratulacyjne wręczał po. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  Artur Pozorek oraz Zastepca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Janusz Sobolewski.

Poniżej sylwetki wyróżnionych pracowników:

Zofia Roman – jako wieloletni pracownik socjalny nieustannie dokłada starań aby zapewnić każdej rodzinie jak największe wsparcie w celu prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W pracy Pani Zofii Roman da się zauważyć ogromne zaangażowanie, poświęcenie, zrozumienie i pochylenie nad każdym problemem osoby i rodziny. Każdego dnia podejmuje działania wspierające osoby i rodziny, w wyzwoleniu sił  zmierzających do zmniejszenia poczucia lęku i braku wpływu na swoją sytuację życiową. Należy zaznaczyć, że wielokrotnie asystowała rodzinom przy wykonywaniu podstawowych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych, kontakcie z placówkami szkolnymi, służbą zdrowia. Można by rzec, że w pracy socjalnej dla Pani Zofii Roman nie ma rzeczy niemożliwych. Jej zaangażowanie i poświęcenie zasługuję na zauważenie i docenienie.

Katarzyna Kuligowska – rozpoczynając pracę asystenta rodziny ponad rok temu jako młoda osoba, z pełnym zaangażowaniem rozpoczęła współpracę z rodzinami potrzebującymi takiego rodzaju wsparcia. Niejednokrotnie stanowiła dla rodzin wsparcie emocjonalne, opiekuńcze, doradcze, monitorujące, mediacyjne czy wychowawcze. Dzięki dobrze zorganizowanemu własnemu warsztatowi pracy bezproblemowo nawiązała współpracę z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi i służbą zdrowia.

Źródło MOPS Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments