Zobacz kalendarz imprez – Powiat Przasnyski Kulturalną Stolicą Mazowsza

22 lutego uroczyście zainaugurowano projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski zapraszają do zapoznania się z bogatym harmonogramem przedsięwzięć, które w ramach projektu odbywać się będą na terenie wszystkich miast i gmin powiatu przasnyskiego.KalendarzImprez2014-page-003 KalendarzImprez2014-page-004 KalendarzImprez2014-page-005 KalendarzImprez2014-page-006 KalendarzImprez2014-page-007

 

Szanowni Państwo,

 

kultura jest jednym z podstawowych mechanizmów rozwoju — budzi i kształtuje społeczną kreatywność, a dzięki twórczej i aktywnej postawie mieszkańców regionu, poznawanie lokalnego dorobku już chyba nikomu nie kojarzy się tylko i wyłącznie z odwiedzaniem wystaw muzealnych. Inwestujemy w nowe technologie i ciekawe formy przekazu. Dzisiejsza oferta Mazowsza to obcowanie zarówno z bogatym dziedzictwem przeszłości, jak i z kulturą współczesną.

 

Projekt  „Stolica Kultury Mazowsza”, organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od trzynastu lat, każdorazowo poszczególnym powiatom daje możliwość zaprezentowania swojego unikalnego charakteru i bogactwa kulturowego. Mobilizuje do zaproponowania ciekawych imprez kulturalno-rekreacyjnych. Tak też jest i tym razem.

 

W atrakcyjnej i różnorodnej ofercie przygotowanej przez powiat przasnyski znajdziemy wydarzenia, które popularyzują dziedzictwo kulturowe tej części Mazowsza w jak najszerszym zakresie. W kalendarzu są propozycje muzyczno-artystyczne, a także imprezy o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, upowszechniające twórczość artystów światowego formatu, związanych z powiatem. Nie zabraknie też imprez historycznych i patriotycznych przybliżających historię regionu i Polski, np. biwak patriotyczny na Polskiej Kępie czy też obchody Święta Niepodległości. Na specjalną uwagę zasługują obchody 300-lecia urodzin bp. Adama Krasińskiego połączone z otwarciem Muzeum Rodu Krasińskich w Krasnem oraz przedsięwzięcia związane z 20. rocznicą śmierci Stanisława Ostoi-Kotkowskiego „ojca sztuki laserowej”, prekursora na skalę światową zastosowania nowoczesnych technik w sztukach plastycznych.

 

Warto podkreślić też społeczny wymiar przedsięwzięcia. Dzięki projektowi, budowane jest, zachęcające do działania, poczucie przynależności do naszych małych ojczyzn. Poznając poszczególne zakątki regionu, nabieramy zaś przekonania, że kulturowa i turystyczna oferta Mazowsza jest ważnym elementem ogólnopolskiego dorobku. Zyskują wszyscy – zarówno turyści, jak i sami mieszkańcy, którzy włączają się w organizację i korzystają z proponowanych atrakcji.

 

Z pozdrowieniami
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

 

 

Szanowni Państwo,

 

Polska, której burzliwa historia była przez wieki inspiracją dla narodów całej Europy, przetrwała dzięki swojej kulturze zakorzenionej w powszechnej moralności, języku, religii, narodowej solidarności, wspólnocie myśli i woli oraz przywiązania do piękna. To piękno wyraża się w przepełnionej miłością i szacunkiem komunikacji międzyludzkiej, współdziałania i służbie dla dobra wspólnego. To piękno przemawia do nas każdym przyjaznym gestem ludzkiego ciała, melodią słów, dźwięków i tonów, materią kształtów architektonicznych, rzeźb i brył, odcieniem barw, świateł, zapachem potraw, pamiątkowym zdjęciem, swojskim klimatem rodziny.

 

Cząstkę tej charakterystycznej polskiej kultury można odnaleźć tutaj na ziemi przasnyskiej, gdzie urodził się i swój niezłomny charakter kształtował, św. Stanisław Kostka. Tu mieści się gniazdo rodu Krasińskich, których wielowiekowe patriotyczne duchowe i gospodarcze przywództwo odegrało historyczną rolę nie tylko regionalną, ale też ogólnokrajową. Tu swoje najpiękniejsze lata młodości spędziła późniejsza dwukrotna noblistka Maria Skłodowska.  W pobliskiej wsi Dębiny urodził się i uczęszczał do elementarnej szkoły w Przasnyszu kardynał Aleksander Kakowski późniejszy prymas Królestwa Polskiego. W 20-tą rocznicę śmierci Józefa Stanisława Ostoi – Kotkowskiego, absolwenta przasnyskiego gimnazjum, powrócimy do jego twórczości, która zgromadzona w archiwum Uniwersytetu w Melbourne, została wpisana do projektu UNESCO wśród najbardziej wartościowych dokumentów obrazujących historię świata. W 100-lecie wybuchu I wojny światowej, która na ziemi przasnyskiej odcisnęła najgłębiej swój tragiczny ślad w wymiarze zniszczeń i strat osobowych na skalę ogólnopolską, uczcimy pamięć ofiar wszystkich stron konfliktu z zaznaczeniem, że ta wojna doprowadziła do odrodzenia wolnej Polski po 123 latach zaborów.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem zapewne brał pod uwagę wkład mieszkańców tych ziem w kulturę i historię Mazowsza, jak również ofertę współczesnych twórców związanych z ziemią przasnyską, powierzając powiatowi przasnyskiemu honorowy tytuł Stolicy Kultury Mazowsza 2014. Dla nas mieszkańców powiatu to wielka nobilitacja, tym bardziej, że miano stolicy zostało nam przyznane w jubileusz 10-lecia uzyskania przez Polskę statusu pełnoprawnego członka Unii Europejskiej i 15-lecia utworzenia powiatu przasnyskiego i województwa mazowieckiego w strukturach administracyjnych demokratycznej Rzeczpospolitej. Warto wspominać te epokowe wydarzenia, gdyż skutkują one wyjątkowym tempem rozwoju zarówno powiatu przasnyskiego, jak i całego województwa mazowieckiego, znakomitym klimatem dla kultury, dla gospodarki i dla aspiracji osobistych każdego z  naszych mieszkańców. Jeśli zrównoważony i pożyteczny, dla każdego człowieka, postęp cywilizacyjny chcemy podtrzymać, to ekonomia musi mieć kulturę za przewodnika.

 

Zenon Szczepankowski
Starosta Przasnyski


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...