Znów rusza rehabilitacja. Znamy szczegółowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Informacja o wznowieniu działania gabinetów fizjoterapeutycznych i rehabilitacji ucieszyła wiele osób. Na czas pandemii koronawirusa były zamknięte, a opiekunowie osób chorych sami musieli się zmagać z rehabilitacją swoich podopiecznych.

 

Rehabilitacja domowa nie należy do prostych. Często rodzice  i opiekunowie osób chorych nie są odpowiednio przygotowani. Ćwiczenia są trudne i wymagają od prowadzącego ogromnego wysiłku fizycznego. W czasie epidemii koronawirusa musieli wykonywać je sami.

 – Dzień zawieszenia szkół i rehabilitacji był tak nagły, że wszystko stanęło na głowie. Szybka organizacja i materac, rehabilitację oraz masaż zaczęłam wykonywać zupełnie sama. Nie było lekko, lecz walka o pionizację była bardzo ważna. Taka ciągłość to dla nas klucz do sukcesu, wszystko małymi kroczkami i systematycznie. Najważniejsze, żeby nie pojawiły się przykurcze pod kolanami. Kręgosłup boli i żyję nadzieją, że wszystko wróci do normy. Bardzo na to czekamy – opowiada Aneta, mieszkanka Przasnysza.

 

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie wytyczne wprowadzi rząd. Co zmieni się w gabinetach fizjoterapeutycznych?

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami różnych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Od 4 maja będzie można korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Osoby chore na dolegliwości bólowe będą mogły skorzystać z tak zwanej rehabilitacji leczniczej. Zabiegi będą mogły się odbyć przy zachowaniu zasad higieny, a także dystansu pomiędzy fizjoterapeutą, a pacjentem. Nadal zamknięte będą salony masażu.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
 2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie gabinetu, stosownie do możliwości.
 3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m Wyposażenie obsługi gabinetu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 4. Zalecenia dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

 1. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 2. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 3. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 1. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych .
 2. Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu/obiektu/pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 4. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m.in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Przed wykonaniem usługi rekomendujemy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (w tym celu możliwe jest wykorzystanie załączonej ankiety nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).
 2. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 3. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2m odległości między pacjentami.
 4. Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 5. Klient/pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk.
 6. W przypadku usług świadczonych w domu pacjenta, fizjoterapeuta przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
 7. Pacjent używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
 9. Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

 1. W stosunku do pacjentów:
  • Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
  • Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
 2. Związane z warunkami pracy
  • W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę). Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki).
 3. W stosunku do pracowników gabinetu
  • Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic przez fizjoterapeutów, oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

 

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).
 2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Rekomenduje się wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.

w.b.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments