Żniwa w pełni. Rolniku zadbaj o bezpieczeństwo!

W okresie żniw występuje spiętrzenie prac wymagających koncentracji i zwiększonego wysiłku fizycznego. Szczególnie niebezpieczny jest okres zbiorów płodów rolnych, gdyż dochodzi wówczas do wielu groźnych wypadków.

Niezależnie od przyjętej technologii produkcji w danym gospodarstwie , jak też od rodzaju stosowanych maszyn i narzędzi najwięcej zagrożeń wypadkowych występuje podczas: obsługi maszyn (napraw, konserwacji, agregatowania) , transportu , a także przy ogólnej organizacji pracy i organizacji stanowiska pracy.

Rolnicy są przemęczeni , ponieważ chcą zdążyć ze zbiorami przed deszczem, burzą , zebrać z pola i zwieźć do gospodarstwa wyprodukowane płody.

Tylko lub aż 31 wypadków przy pracach rolniczych zgłosili poszkodowani w lipcu i sierpniu ubiegłego roku do PT KRUS w Przasnyszu. Wśród zgłoszonych wypadków 7 miało bezpośredni związek z pracami żniwnymi.

To od rolników zależy , czy żniwa będą bezpieczne dla nich i członków rodziny. Ponieważ to, jak przygotują się do pracy i w jakim stanie będzie sprzęt wpłynie na sprawne i bezpieczne wykonanie zaplanowanych prac .

Przestrzeganie podczas prac żniwnych następujących zasad bhp pozwoli wielu rolnikom na uniknięcie zagrożeń wypadkowych :

– przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić kombajny, ciągniki , prasy i inne maszyny używane podczas prac żniwnych,

– upewnić się , czy wymagane osłony na ruchome elementy robocze są na swoim miejscu i nie są uszkodzone ,

– zapewnić bezpieczny transport płodów rolnych oraz przejazd osób do pracy na pole i z pola , aby nie jechały na ładunkach , błotnikach , zaczepach ,

– zadbać by były napoje chłodzące , korzystać z nakryć głowy i odpowiedniej odzieży roboczej,

– nie podejmować pracy po spożyciu alkoholu oraz będąc w stanie przemęczenia ,

– zapewnić dzieciom opiekę osób dorosłych w domu , aby nie musiały przebywać z pracującymi na polu rodzicami .


Opracowała:                                                                          Zatwierdził:

Małgorzata Krawczyk                                                  Sławomir Garliński

Starszy Inspektor                                                      Kierownik PT KRUS

ds. prewencji w Przasnyszu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments