Znamy wyniki maturalne w powiecie przasnyskim. Jednorożec bezkonkurencyjny!

Zgodnie z oczekiwaniami, znakomity wynik egzaminów maturalnych osiągnęli uczniowie LO KEN w Przasnyszu. Podobnie jak w ubiegłym roku bezkonkurencyjni okazali się maturzyści z Jednorożca!

Pośród tegorocznych absolwentów liceów w Polsce maturę zdało 85,3 proc., a prawo do poprawki ma 10,6 proc. Wśród absolwentów techników egzamin dojrzałości zdało 69,6 proc., a do poprawki może przystąpić 22,3 proc.

W tym roku w liceach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. punktów; na rozszerzonym, wybieranym tylko przez chętnych – 55 proc.), z matematyki – 87 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 61 proc.; na rozszerzonym – 37 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 97 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 78 proc.; na rozszerzonym – 63 proc.).

Jeśli chodzi o inne języki, to w liceach maturę z francuskiego zdało 99 proc. abiturientów, z hiszpańskiego – 97 proc., niemieckiego – 95 proc., rosyjskiego – 95 proc., włoskiego – 99 proc.

W technikach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. maturzystów (średni wynik egzaminu na obowiązkowym poziomie podstawowym to 50 proc.; na rozszerzonym – 37 proc.), z matematyki – 75 proc. (średni wynik na poziomie podstawowym to 45 proc.; na rozszerzonym – 17 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 93 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 64 proc.; na rozszerzonym – 44 proc.).

Jeśli chodzi o inne języki obce, to w technikach maturę z francuskiego zdało 68 proc., hiszpańskiego – 68 proc. niemieckiego – 92 proc., rosyjskiego – 91 proc., włoskiego – 100 proc. Średni wynik egzaminu z francuskiego na poziomie podstawowym to 46 proc., rozszerzonym, czyli dla chętnych – 38 proc., z hiszpańskiego odpowiednio: 55 proc. i 48 proc., niemieckiego: 52 proc. i 38 proc., rosyjskiego: 52 proc. i 42 proc., włoskiego: 79 proc. i 64 proc.

Do egzaminu maturalnego – w maju tego roku – w całym kraju przystąpiło 247,8 tys. uczniów (158,8 tys. absolwentów liceów i 89 tys. absolwentów techników).

Na Mazowszu do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło 36 188 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego oraz w części pisemnej z  języka polskiego,  matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Tegoroczni absolwenci  – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Według wstępnych danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie maturę w województwie Mazowieckim zdało 82,5% absolwentów, do poprawki będzie mogło przystąpić 12,9%, natomiast tych, którzy nie zdali więcej niż z jednego przedmiotu było 4,7%.

W powiecie przasnyskim do egzaminów maturalnych przystąpiło 411 uczniów, z czego szczęśliwcami okazało się 335. Jesteśmy najlepsi w regionie!

Zdawalność w naszym powiecie wyniosła aż 81,5 proc. Jest to powód do radości, ponieważ to najlepszy wynik wśród powiatów ościennych. Dla porównania w pow. makowskim pozytywne wyniki matur uzyskało 77,6 proc. uczniów, w mławskim 77,4 proc., zaś w ciechanowskim 78,5.  Całkowitą porażką okazała się zdawalność w pow. ostrołęckim, gdzie maturę zdało tylko 40,6 proc uczniów. W naszym powiecie noga podczas egzaminu powinęła się 76 osobom, co oznacza, że nie zdało go jedynie 18,5 proc. zdających.

W powiecie przasnyskim do egzaminu dojrzałości przystąpiło 299 uczniów liceów. Zdecydowana większość, bo 257 licealistów, zdało maturę z powodzeniem, a ze świadectwa dojrzałości cieszyć się będzie 86 proc abiturientów. Egzaminu nie zdało tylko 42 absolwentów liceów (14 proc.).

W Zespole Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu do matury przystąpiło 149 uczniów, a zdało ją 102, co daje 68,45 proc. Jest to wynik odzwierciedlający przeciętny wynik zdawalności wśród uczniów techników w całej Polsce, wynoszący w tym roku 69,6 proc.

Bardzo dobrze poradzili sobie maturzyści z Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach. Tu do egzaminu dojrzałości przystąpiło 34 uczniów, a zdało go 30, co daje znakomity wynik wynoszący 88,2 proc. W tym roku w ZSP w Chorzelach nie było żadnej klasy technikum, wobec czego egzamin maturalny dotyczył tylko licealistów.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu do matury przystąpiło 160 uczniów, z czego zdało ją aż 154. Jak zwykle, godna pozazdroszczenia okazała się zdawalność w KEN-ie, która wyniosła 96,2 proc. Dla porównania w liceach w całym kraju egzamin dojrzałości zdało 85,3 proc. osób, co oznacza, że przasnyski ogólniak zdecydowanie wybija się ponad przeciętność.

Udało nam się porozmawiać z dyrektorem placówki Radosławem Waleszczakiem, który nie kryje zadowolenia: – Cieszymy się, że utrzymaliśmy pewien standard, który na przestrzeni ostatnich lat został wypracowany przez naszą młodzież i nauczycieli. Tegoroczne wyniki matur potwierdzają tę dobrą tendencję. Szczególną dumą napawają mnie doskonałe wyniki matur z geografii i fizyki. Rzecz oczywiście, nie tylko w wysokiej zdawalności, bo to zaledwie fragment wyników. Myślę, że jako społeczność szkolna mamy uzasadnione powody do satysfakcji, ponieważ mamy również bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym – co powinno stanowić temat przemyśleń dla ewentualnych malkontentów. W przypadku większości przedmiotów zdawanych w naszym liceum nie spadamy poza przysłowiowe podium, plasując się – w większości przypadków – na pozycjach pierwszych lub drugich w całej delegaturze ostrołęckiej. Liczymy, że znajdzie to odzwierciedlenie w kolejnym bardzo ważnym elemencie definiującym poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej (jest to metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów – przyp. red). Już obecnie w przypadku wskaźników dla matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uzyskujemy wysokie noty. Mam nadzieję, że te znakomite notowania potwierdzimy również w bieżącym roku, a być może zanotujemy dalszy, systematyczny wzrost renomy szkoły. Jako dyrektor bardzo się cieszę z osiągnięć uczniów i nauczycieli – podsumował Radosław Waleszczak.

Bezkonkurencyjni w powiecie przasnyskim okazali się uczniowie liceum z Jednorożca. To drugi rok z rzędu, kiedy świadectwa dojrzałości uzyskało 100 proc. abiturientów. W 2018 r. do egzaminu maturalnego w Jednorożcu przystąpiło 25 uczniów i wszyscy go zdali.

Wszystkim tegorocznym maturzystom serdecznie gratulujemy.

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz


 

Skomentuj artykuł

avatar