Znamy laureatów konkursu Wolontariusz Roku 2019 Przasnysz.

Konkurs Wolontariusz Roku 2019 skierowany jest do wolontariuszy zrzeszonych w MOPS w Przasnyszu oraz osób i instytucji korzystających z ich pomocy. Za 2019 rok nominowano dwudziestu dwóch wolontariuszy na stu sześćdziesięciu dwóch działających.

 

Ze względu na pandemię, tegoroczna Gala Wolontariatu nie może się odbyć tak, jak w latach poprzednich. Dyplomy otrzymają laureaci drogą pocztową.

 

Laureaci Konkursu WOLONTARIUSZ ROKU 2019

1. Zuzanna Wiśniewska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

Jako uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu aktywnie działała w szkolnym wolontariacie. Brała udział w zbiórce karmy i innych akcesoriów dla zwierząt znajdujących się w domach tymczasowych. Włączyła się również w zbiórkę pluszaków na loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na fundację Świetlik. Ponadto brała udział w zbiórce pieniędzy organizowanej przez WOŚP. Zuzia ma głowę pełną pomysłów, które w sposób kreatywny przyczyniają się do usprawnienia pracy szkolnego wolontariatu.

2. Michał Brykała

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu

Uczestniczy w działalności szkolnego wolontariatu bardzo aktywnie, biorąc udział w zbiórkach dobroczynnych, kiermaszach i akcjach wolontarystycznych organizowanych przez szkołę, której jest uczniem. Pomaga koleżankom i kolegom w stołówce szkolnej, szatni i świetlicy. Jest odpowiedzialny i życzliwy, doskonale potrafi współpracować w grupie. Cechuje go wysoka kultura osobista.

 

3. Dominika Kościesza

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:  

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 3. Pomaga w nauce matematyki młodszemu koledze. Jest obowiązkowa, zaangażowana i sumienna. Systematyczność i życzliwość Dominiki to nie tylko wymierne efekty w postaci poprawy ocen jej „podopiecznego”, ale to również budowanie relacji w klimacie empatii, otwartości i koleżeństwa.

 

 4. Aneta Barbara Abramczyk

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Absolwentka WSH w Pułtusku, obecnie podjęła studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych. Pomaga w Fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej od października 2018 roku. Uzdolniona plastycznie, uatrakcyjnia zajęcia z dziećmi zrobionymi przez siebie pomocami dydaktycznymi. Zawsze życzliwa, pogodna i uczynna roznosi również książki osobom chorym, które mają problem z wyjściem z domu.

 

5. Krystian Niedziałkowski

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Niepublicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Przasnyszu.

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Cechuje go wysoki stopień wrażliwości. Umiejętnie potrafi wczuć się w sytuację i doznania drugiego człowieka. Empatia nie przeszkadza mu w panowaniu nad własnymi emocjami. Jest bardzo cierpliwy i odpowiedzialny za siebie i swoje działania ale też za innych. Szanuje czas własny i innych. Jest osobą o wielkim sercu.

 

6. Renata Dudek

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

Jest osobą bardzo życzliwą, opiekuńczą, empatyczną a jednocześnie skromną, cierpliwą i tolerancyjną. Zawsze uśmiechnięta i pogodna potrafi znaleźć w każdej sytuacji pozytywną stronę i pocieszyć podopieczną. Odwiedza ją od wielu lat w każdą niedzielę, dojeżdżając dwadzieścia kilometrów, najczęściej rowerem, pomimo wielu własnych obowiązków związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.

7. Weronika Jóźwik, Izabela Piotrak i Aleksandra Wódkiewicz

Wolontariuszki Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Wolontariuszki chętnie włączały się w gry i zabawy w grupach przedszkolnych. Czytały dzieciom książki, opowiadały bajki, układały puzzle, pomagały w wykonywaniu prac plastycznych a także w czynnościach samoobsługowych, takich jak: ubieranie, spożywanie posiłków, mycie rąk. Brały udział w czynnościach porządkowych pokazując dzieciom jak układać zabawki, książki, porządkować kąciki zainteresowań. Służyły pomocą wychowawcom, pomagając w przygotowaniu pomocy dydaktycznych. Wyróżniały się miłym, serdecznym stosunkiem do dzieci i były bardzo lubiane zarówno przez dzieci jak i przez personel.

 

8. Patrycja Bulicka

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Pomaga w Miejskiej Bibliotece Publicznej od początku roku szkolnego, głównie w Punkcie Bibliotecznym w Szpitalu im. Wojciecha Oczko w Przasnyszu. Jej zadaniem jest roznoszenie książek na oddziały osobom chorym, które mają problem z dotarciem do biblioteki. Brała czynny udział w prowadzeniu zajęć podczas ferii zimowych z biblioteką. Patrycję cechuje empatia, dobroć i ciepło, które są niezbędne zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi czytelnikami. Potrafi szybko i we właściwy sposób nawiązać właściwe relacje z ludźmi. Jest zaangażowana i pracowita.

 

9. Weronika Dudek

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Parafialno- Uczniowskiego  Klubu Sportowego „Emmanuel” w Przasnyszu

Obecnie już absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Sprawuje opiekę nad grupą dzieci i młodzieży pragnącej aktywnie i pożytecznie spędzić czas wolny, grając w piłkę czy tenisa stołowego. Pomagała dzieciom niepełnosprawnym podczas Spartakiady Integracyjnej. Uczestniczyła w Sportowo – Rekreacyjnym Festynie Integracyjnym organizując gry i zabawy dla dzieci oraz pomagając rozdzielać napoje. Zaangażowała się w Orszak Trzech Króli wcielając się w rolę giermka króla. Jest skromną, a zarazem dobrze zorganizowaną i życzliwą osobą, otwartą na wszelaką pomoc społeczną.

 

10. Damian Kowalski

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu

Uczeń Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Jest wolontariuszem w Środowiskowym Domu Samopomocy drugi rok szkolny, pomagając również w okresie wakacyjnym. Chętnie poświęca swój czas i angażuje się we wszystkie wydarzenia inicjując często uczestnictwo w konkursach, pogadankach i prezentacjach. Przybliżył domownikom historię Polski poprzez prezentację ubioru szlacheckiego oraz tańców narodowych tj., poloneza, kujawiaka, oberka, krakowiaka. Śpiewa i układa teksty piosenek, a  w planach ma napisanie piosenki o Środowiskowym Domu Samopomocy i przygotowanie wspólnie z domownikami wyjątkowego dnia. Jest życzliwy, pogodny, dowcipny, uczynny i otwarty. Lubi gotować. Zawsze służy domownikom pomocą.

 

11. Martyna Miecznikowska

Wolontariusz Roku 2018w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu.

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Pomaga w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 już drugi rok. Otwarta i kreatywna, potrafi szybko nawiązać właściwe relacje z dziećmi. Sumiennie wykonuje swoje zadania. Łatwo zjednała sobie sympatię uczniów i pracowników świetlicy.

 

12. Zuzanna Guzowicz i Julia Milewska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Są wolontariuszkami od gimnazjum. Sumienne i obowiązkowe, zawsze punktualne i uśmiechnięte. Pomagają młodszym uczniom w nauce. Ich systematyczna działalność przyczynia się do poprawy ocen oraz zmiany postaw i zachowań ich „podopiecznych”, dla których są autorytetem.

 

13. Magdalena Goździewska i Zuzanna Goździewska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Dwie siostry bliźniaczki zaangażowały się w wolontariat w szkole podstawowej, pomagając w nauce uczennicy klasy trzeciej. Dzięki ich zaangażowaniu dziewczynka zaczęła radzić sobie z matematyką. Wolontariuszki wyróżnia samodzielność, odpowiedzialność i pracowitość.

14. Wiktoria Roman

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi JESTEM w Przasnyszu

Uczennica Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Zajmuje się grupą uczniów z wielorakimi niepełnosprawnościami. Jako wolontariuszka wspomaga podopiecznych w codziennych czynnościach. Pomoc polega głównie na wspólnej zabawie i nauce oraz efektywnym wypełnianiu podopiecznym czasu wolnego. Współorganizuje różnego rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne itp. Pomaga też dzieciom w odrabianiu lekcji. Podczas pracy z dziećmi wykazuje się kreatywnością, wrażliwością i pracowitością. Jest miła, sympatyczna i bardzo lubiana przez podopiecznych i personel.

 

15. Patryk Budnicki

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz pomagający osobom niepełnosprawnym w Przasnyszu

Uczeń Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Regularnie i z zaangażowaniem pomaga drugi rok osobie niepełnosprawnej w codziennych obowiązkach, zakupach, w kontakcie z urzędami, instytucjami itp. Powierzone obowiązki wykonuje sumiennie i odpowiedzialnie, będąc zawsze punktualnym, niezwykle cierpliwym i obowiązkowym, wprowadzając dużo optymizmu w życie osoby niepełnosprawnej.

16. Kaja Katarzyna Kaczyńska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariat Akcyjny w Przasnyszu

Uczennica Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła ósmego października 2014r pomagając w przedszkolu. Brała udział w edycjach Festiwalu Fabryka Światła. Nie opuściła żadnego projektu realizowanego przez Ośrodek, w którym byli potrzebni wolontariusze. Uczestniczyła w projekcie „Zielona wspólnota”, w malowaniu muralu, w pikniku integracyjnym projektu „Łączy nas budżet partycypacyjny”, brała udział w „Dniu sąsiada”. Włączała się w akcje pomocowe takie, jak Festyn Integracyjny w Parafii Chrystusa Zbawiciela czy Spartakiada Integracyjna. Nigdy nie odmówiła pomocy.

17. Urszula Hanna Bojarska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

 najdłuższy staż wolontarystyczny

Emerytowana nauczycielka, wolontariuszem jest od lipca 2010 roku, kiedy potrzebna była pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Przasnyskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Od września 2010 roku pomaga w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Jej praca jest wysoko oceniana zarówno przez dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców jak i samych uczniów. Była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność.

 

18. Wojciech Długokęcki

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz działający w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Pomimo licznych obowiązków zawodowych, społecznych i rodzinnych znajduje czas na wolontariat. Drugi rok pełni dyżury w Ośrodku Pomocy Kryzysowej monitorując, kwalifikując i prowadząc program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Aktywnie uczestniczył w zbiórkach żywności prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments