Zmiany w systemie gospodarowania odpadami – jak segregować śmieci

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowej gospodarki śmieciowej śmieci należy segregować w następujący sposób:

 

FRAKCJA MOKRA ODPADÓW KOMUNALNYCH– to odpady komunalne mokre ulegające biodegradacji gromadzone w obecnie stosowanych typowych pojemnikach na odpady; frakcja mokra przeznaczona jest do składowania na składowisku, a po uruchomieniu zakładu recyklingu organicznego do dalszej przeróbki na kompost

Co wrzucamy do worka na frakcję mokrą:

– odpady kuchenne,

– resztki i obierki owoców i warzyw,

– skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie.

– fusy z kawy i herbaty,

– skorupki jajek,

– rośliny i ziemia kwiatowa.

FRAKCJA SUCHAto odpady komunalne suche pozbawione frakcji organicznej zbierane do specjalnych pojemników i worków na frakcję suchą; frakcja sucha podlega dalszej selekcji w zakładzie odzysku surowców wtórnych.

 

Co wrzucamy do worka na frakcję suchą:

 • PLASTIK:
  -opakowania po płynach i napojach, PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej
  -opakowania po chemii gospodarstwa domowego
  – folia (oprócz budowlanej), reklamówki
  -zabawki
  -kanistry plastikowe (czyste)
  -meble ogrodowe, skrzynki, doniczki
 • PAPIER:
  -gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery
  -torby i worki papierowe
  -tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów
  -opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku)
  -drobny papier (oprócz paragonów)
  -papier z niszczarki
 • METAL:
  -puszki po napojach,
  -drobny złom żelazny
  -drobny złom metali kolorowych
 • SZKŁO:
  -opakowania szklane, bezbarwne i kolorowe tj: butelki, słoiki

UWAGA !!!
Wszystkie segregowane odpady powinny być ZGNIATANE. Dzięki temu zmniejszamy objętość odpadów i więcej mieści się ich w worku. Ponadto, wszystkie odpady muszą być czyste (kartony i opakowania trzeba płukać), suche i bez zawartości!!!

 

ODPADY ZMIESZANE NIE DAJĄCE SIĘ WYSELEKCJONOWAĆ – do pojemnika na te odpady należy wrzucać:
 

– odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów, popiół papierosowy)

– zużyte ręczniki papierowe

– zużyte chusteczki higieniczne

– pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej

– mokry papier i karton

– woreczki i torebki papierowe

– zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments