Zmiana warty w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Zrezygnował dyrektor i wicedyrektorzy.

W ZPO w Jednorożcu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Zespołem zamiast Edwarda Orłowskiego przez 10 miesięcy będzie kierować Lucyna Piotrak. Przed upływem tego okresu gmina rozpisze konkurs na nowego dyrektora.

 

Jak poinformował nas wójt gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski, dotychczasowy dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Edward Orłowski 17 sierpnia 2020 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

W związku z okresem wypowiedzenia, którego nie przewiduje Prawo oświatowe, zastosowano skrócony tryb okresu wypowiedzenia na podstawie porozumienia stron – ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2020 r.

 

Poprzedni konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu był przeprowadzony 21 czerwca 2017 r.  Edward Orłowski otrzymał nominację z rąk Krzysztofa Stancela, ówczesnego wójta gminy Jednorożec na okres od 1 września tego roku do 31 sierpnia 2022 r. Jego zastępcą została Anna Gołębiowska. Edward Orłowski nie doczekał jednak końca kadencji, ponieważ złożył rezygnację. Zrezygnowali także wicedyrektorzy.

– W związku z rezygnacją wicedyrektorów ZPO z pełnionych funkcji w dniu 28 sierpnia 2020 r., zgodnie z prawem oświatowym, funkcję dyrektora powierzono nauczycielowi danej szkoły. Działając na tej podstawie organ prowadzący na 10 miesięcy powierzył pełnienie obowiązków dyrektora ZPO Lucynie Piotrak. Do czasu zakończenia wymienionego okresu zostanie rozpisany konkurs na nowego dyrektora – powiedział wójt Krzysztof Iwulski.

Jak czytamy w kwartalniku Głos Gminy Jednorożec, Edward Orłowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (filologia rosyjska). Jego kariera zawodowa od początku była związana z edukacją szkolną. Pracował m.in. w Szkole Podstawowej w Surowem (Gmina Czarnia), w Szkole Podstawowej w Woli Błędowskiej oraz w Zawadach. Funkcję kierowniczą pełnił przez 10 lat. Ściśle współpracował z Zespołem Szkół Powiatowych w Baranowie. Na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej figuruje jako ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pełnił funkcję egzaminatora sprawdzianu po szkole podstawowej, gimnazjum (w części humanistycznej) oraz maturalnego w zakresie języka rosyjskiego. W latach 2012 -2014 Edward Orłowski aktywnie działał w strukturach samorządu, jako Radny Gminy Jednorożec.

 

M. Jabłońska


 

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Artur
Artur
3 miesięcy temu

No i jest członkiem zarządu powiatu.