Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmieni się całkowicie system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce. Na podstawie nowych przepisów gmina przejmie pieczę nad odpadami komunalnymi i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obecnie odpady odbierają od Państwa wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwa,  na podstawie indywidualnych umów. Zmieni się to od lipca przyszłego roku. Gmina zobowiązana jest do wyłonienia, w drodze przetargu, firmy, która odbierać będzie odpady z terenu całej gminy. Dziś właściciel nieruchomości płaci za odbiór odpadów wybranej przez siebie firmie. Od 1 lipca 2013 roku opłatę za odbiór odpadów uiszczać będzie obowiązkowo do gminy. W związku z powyższym dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z dniem 1 lipca 2013 roku staną się zbędne. Fakt wnoszenia opłaty za odbiór odpadów do gminy nie oznacza jednak automatycznego wygaśnięcia umowy z firmą, która dotychczas odbiera od Państwa odpady. Właściciel nieruchomości sam musi wypowiedzieć dotychczasową umowę zawarta z firmą na odbiór odpadów.  Należy więc sprawdzić w umowie jaki jest okres jej wypowiedzenia i odpowiednio wcześniej przesłać do firmy wypowiedzenie umowy. Dla przykładu: osoby, które mają zawarte umowy z możliwością półrocznego (6 m-cy) okresu wypowiedzenie muszą pamiętać, by najpóźniej do końca 2012 roku wypowiedzieć ją. O wypowiedzenie umowy trzeba zadbać więc odpowiednio wcześniej gdyż w przeciwnym wypadku właściciel nieruchomości zamieszkałej zapłaci podwójnie – i gminie   i przedsiębiorcy.

Wójt Gminy Przasnysz
Grażyna Wróblewska

W załączeniu przykładowy  wzór wypowiedzenia umowy.


Sprawdź również
Komentarze
Loading...