Zgłoś sugestie dotyczące dostosowania jednostek Powiatu Przasnyskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Powiat Przasnyski jest w trakcie realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do 6 września 2021r., w miarę możliwości logistycznych i finansowych, obiekty użyteczności publicznej będące własnością Powiatu Przasnyskiego powinny zostać dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Obecnie Powiat Przasnyski jest na etapie przeprowadzania przeglądów w/w obiektów i opracowywania koncepcji ich przystosowania do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

– W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie swoich uwag dotyczących obecnych problemów z jakimi spotykają się osoby ze szczególnymi potrzebami w powiatowych obiektach użyteczności publicznej. Przekazane wnioski będą stanowić cenną wskazówkę przy dostosowywaniu naszych jednostek dla powyższych osób.
Proszę o pisemne przekazanie uwag do dnia 14 sierpnia 2020r. na adres Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz lub na e-maila: dostepnosc@powiat-przasnysz.pl. Jednocześnie informuję, że koordynatorem ds. dostępności w Powiecie Przasnyskim jest Pani Anna Obidzińska – Wójcik Sekretarz Powiatu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, II piętro pokój nr 78, tel. 29 752 22 70 wew. 216) – informuje starosta Krzysztof Bieńkowski.


 

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments