Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu: VII Konkurs Języka Niemieckiego

  1. Celem Konkursu Języka Niemieckiego jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, kulturą, historią i geografią krajów niemieckiego obszaru językowego, jak również lepsze ich przygotowanie do matury z języka obcego, zachęcenie młodzieży do systematycznej pracy nad językiem oraz rozwijanie tolerancji wobec innych kultur.
  2. Uczestnik przystępujący do  Konkursu powinien wykazać się znajomością zagadnień zawartych w podstawie programowej, ponadto uczeń powinien wykazać się  nowymi i najnowszymi wiadomościami kulturoznawczo – realioznawczymi dotyczącymi krajów niemieckiego obszaru językowego.
  3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Przewodniczący Komisji.
  4. Zgłoszenia należy kierować do nauczycieli języka niemieckiego do 20 . 01. 2014.
  5. Termin konkursu: 10. 02. 2014 .

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments