Żegnamy przedwojenną kamienicę. Niebawem zniknie z krajobrazu Przasnysza.

Już niebawem panorama głównej ulicy w Przasnyszu diametralnie się zmieni. Wyburzeniu ulegnie niezamieszkała, pożydowska kamienica, mieszcząca się przy ul. 3 maja 7.

Budynek został wybudowany w 1939 r. i przetrwał wojenną zawieruchę. W 1965 r. do kamienicy dobudowano niemieszkalne budynki gospodarcze. Niegdyś odzyskaniem nieruchomości zainteresowana była pewna kobieta, która przybyła do Przasnysza z Izraela, ale odstąpiła od tego pomysłu ze względu na ówczesne uwarunkowania. Przez lata kamienica stanowiła mienie Skarbu Państwa i znajdowała się w samoistnym posiadaniu miasta. 21 czerwca 2012 r. I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Przasnyszu wydał postanowienie, że nieruchomość zabudowana przeszła na własność miasta Przasnysz przez zasiedzenie. Sprawa z udziałem Skarbu Państwa toczyła się na wniosek gminy miasta Przasnysz.

Na początku 2013 r. burmistrz zlecił wycenę nieruchomości. Pierwszy przetarg z ceną wywoławczą 260 tys. zł nie został rozstrzygnięty. 6 września 2013 r. burmistrz Waldemar Trochimiuk ogłosił kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości. W dokumentacji przetargowej czytamy, że „Nieruchomość położona jest w Przasnyszu, przy ul. 3-Maja 7. W skład nieruchomości wchodzą 2 działki o numerach: 1686 i 1687 o łącznej powierzchni 0,1337 ha. Jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym o pow. użytkowej 437 moraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 120 m2. Zabudowania znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikują się do rozbiórki. Wjazd na nieruchomość – od drogi krajowej – ulicy Św. St. Kostki. Nieruchomość ma dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej i posiada księgę wieczystą. Jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.” Cena wywoławcza w kolejnym przetargu została określona na kwotę 230 tys. zł brutto.

Działka znalazła swojego nabywcę i znajduje się w rękach prywatnych

Ostatecznie nieruchomość została sprzedana 30.10.2013 r. za kwotę  232 500 zł. W  2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję rozbiórkową dla przedwojennej kamienicy, ponieważ budynek grozi zawaleniem. Zgodnie z decyzją rozbiórka powinna zostać przeprowadzona do 15 września 2018 r. W ostatnich tygodniach trwała procedura wydania zgody przez GDKiA na zajęcie pasa drogowego podczas rozbiórki. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zatwierdziła również zmianę organizacji ruchu, ponieważ konieczne będzie wyznaczenie objazdów.

W tej chwili trwają ostatnie uzgodnienia, więc wszystko wskazuje na to, że dni kamienicy są policzone. Właściciel budynku współpracuje ze specjalistyczną firmą, która prowadziła już rozbiórkę budynku starego sądu.  Dziś w jego miejscu stoi obiekt usługowo-handlowy z funkcją mieszkalną, który dobrze wpisał się w okoliczną zabudowę i wpłynął na podniesienie estetyki historycznej części miasta. Udało nam się porozmawiać z przedsiębiorcą na temat przyszłości tej nieruchomości. Jak sam mówi nie zadecydował jeszcze, co powstanie w miejscu kamienicy. Wiadomo jedynie, że nieruchomość znajduje się w obszarze gruntów, dla których brak miejscowego planu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zwartej formie, utrzymującym historyczny układ staromiejski. W dokumentach zapisano konieczność uzgadniania procesów inwestycyjnych z konserwatorem zabytków.

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments