Zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne na Mazowszu

Organizacja kształcenia podyplomowego kadr medycznych, rejestracja podmiotów leczniczych, realizacja programów zdrowotnych – to główne zadania Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w 2012 r. Prowadzono także dalsze działania w zakresie usprawnienia ratownictwa medycznego w regionie.

W zakresie zdrowia publicznego priorytetowymi obszarami działania jest: opieka nad matką i dzieckiem, zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS, rozwijanie programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim” oraz tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia seniorów.

W ubiegłym roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim, na których poruszano takie tematy, jak: działania profilaktyczne przygotowane w związku z Euro 2012, profilaktyka zakażeń HIV wśród kobiet ciężarnych oraz ich dzieci.

Wydział Zdrowia we współpracy z Fundacją Mleka Kobiecego przyczynił się do powstania pierwszego w Polsce Banku Mleka Kobiecego w szpitalu klinicznym CMKP. Wspólnie z Fundacją Bank Mleka przeprowadzono także badania ankietowe na terenie wybranych podmiotów leczniczych na temat modelu karmienia noworodków.

W 2012 roku w ramach programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim” organizowano spotkania w szpitalach o niewykorzystanym potencjale dawstwa, których celem było nawiązanie dialogu z kadrą szpitala na temat utrzymania dalszego wzrostu liczby transplantacji w naszym województwie. W ramach programu ogłoszono także konkurs plastyczny „Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK”, którego ideą było podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży na temat dawstwa, transplantacji narządów i tkanek oraz propagowanie transplantacji.

1 lipca 2012 r. wszedł w życie nowy plan ratownictwa medycznego na Mazowszu. Województwo zostało podzielone na 6 rejonów operacyjnych ze 127 miejscami wyczekiwania karetek. Rejony są obsługiwane przez podmioty, które wygrały konkursy przeprowadzone przez mazowiecki NFZ. Podczas Euro 2012 Warszawę obsługiwało 60 karetek państwowego ratownictwa medycznego oraz 5 dodatkowych zespołów. Stadion Narodowy i strefa kibica miały swoje dodatkowe zabezpieczenie medyczne. W ubiegłym roku przeszkolono także 80 dyspozytorów medycznych oraz zatwierdzono 4 programy kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Coraz więcej pracowników służby zdrowia jest zainteresowanych kształceniem podyplomowym na Mazowszu. W 2012 r. w ramach dwóch postępowań przyjęto 1533 wnioski o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i dentystów (z czego 867 osób rozpoczęło specjalizacje). 842 lekarzy przystąpiło do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Ponadto, Wydział Zdrowia wspólnie z Centrum Egzaminów Medycznych, organizuje Lekarskie oraz Lekarsko-Dentystyczne Egzaminy Państwowe. W poprzednim roku do udziału w LEP oraz LDEP zgłosiło się 2378 lekarzy i dentystów.

Zadaniem wojewody jest prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W 2012 r. urząd wojewódzki dokonał w nim 3697 wpisów. Na wniosek podmiotów wydano również 1018 wypisów z ksiąg rejestrowych.

Forum Zdrowia przy wojewodzie mazowieckim zorganizowało w ubiegłym roku dwa Pikniki Zdrowia z udziałem organizacji pozarządowych. W ramach imprez mieszkańcy Warszawy mieli okazję przeprowadzić nieodpłatne badania oraz odbyć konsultacje z lekarzami i psychologami. Odbyły się także pokazy udzielania pierwszej pomocy.


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...