Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej zdobędziesz zupełnie za darmo w przasnyskim „Medyku”.

Asystent osoby niepełnosprawnej to wymagający, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący zawód. Posiadając tego typu kwalifikacje nie będzie nam grozić bezrobocie, ponieważ pracy dla asystentów osób z niepełnosprawnościami nigdy nie zabraknie. Kształcenie na tym kierunku oferuje Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, będący bezpłatną szkołą publiczną.

Nowy, poszukiwany fach zdobędziesz w rok

Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej prowadzone jest w dwusemestralnej (rocznej) szkole policealnej. Do podjęcia nauki wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Uczniowie szkoły policealnej pod koniec drugiego semestru nauki przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje SPO.01.

Po zdaniu egzaminów zawodowych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację SPO. 01, uprawniającą do udzielania pomocy i organizacji wsparcia osobie niepełnosprawnej, a po ukończeniu szkoły dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Przewodnik życiowy osoby niepełnosprawnej

W Polsce zawód asystenta osoby niepełnosprawnej pojawił się jako odpowiedź na zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Takie wsparcie zapewnia podniesienie jakości życia podopiecznych poprzez propagowanie koncepcji niezależnego życia. Koncepcja niezależnego życia zakłada prawo osób z niepełnosprawnościami do odejścia od zinstytucjonalizowanych form pomocy i opieki na rzecz różnych działań, które pozwalają na możliwie samodzielne, godne i aktywne życie w społeczeństwie.

Sukces podopiecznego, Twoim sukcesem

Głównym zadaniem zawodowym asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością. Asystent wspomaga w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywuje do samodzielności, uczestniczy w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystania z różnorodnych świadczeń i aktywności.

Asystent za wynagrodzeniem świadczy pomoc zarówno dorosłym, jak i dzieciom

Należy podkreślić, że osoba z niepełnosprawnością sama kształtuje zakres i poziom oczekiwanych usług asystenta, dopasowując je do swoich indywidualnych potrzeb, zależnych od poziomu i rodzaju niepełnosprawności. Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje najczęściej z jednym podopiecznym, zwykle w jego środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz różnymi instytucjami, przyczyniając się do tworzenia warunków niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością.

Interes podopiecznego powinien być na pierwszym miejscu

Ze względu na charakter pracy związany z bezpośrednim kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i pozytywnym nastawieniem do ludzi oraz pewnymi kompetencjami, takimi jak odporność na stres, asertywność i umiejętność komunikacji. Przyszły asystent powinien się również charakteryzować się dobrocią i empatią, a interes podopiecznego stawiać na pierwszym miejscu.

Nowy, poszukiwany zawód na wyciągnięcie ręki

Dyrektor szkoły informuje, że szkoła zgodnie z potrzebami społecznymi środowiska lokalnego zamierza umożliwić kształcenie od stycznia 2020 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 29 756 30 51 oraz adresem e- mail: sekretariat@zmsp-przasnysz.pl

Szkoła zapewnia w pełni specjalistycznie wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę, jest również ośrodkiem egzaminacyjnym.

Serdecznie zapraszamy!

Edukacja na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej trwa tylko 2 semestry (rok).


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments