Zasłużony dla Gminy Chorzele

Podczas noworocznej sesji Rady Miejskiej wręczono nagrodę „Zasłużony dla Gminy Chorzele”. Odebrał ją Mieczysław F. Jachimowski z rąk Krzysztofa Milewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrz Beaty Szczepankowskiej. Nagrodzony z ogromnym wzruszeniem podziękował za to szczególne wyróżnienie.

Nagroda przyznawana jest corocznie dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju naszej gminy. Do tej pory nagrodę otrzymali: Bolesław Więckowski (2008 r.), Zenon Szczepankowski (2009 r.), Adam Krystkiewicz (2009 r.), stowarzyszenie „Nasze Bezpieczeństwo” na czele z Henrykiem Tańskim (2010 r.) Radosław Waleszczak (2010 r.), Adam Struzik (2011 r.), Oktawiusz Jankowski (2012 r.), Jacek Maksiński (2012 r.), Zenobiusz Jeliński (2013 r.), Marek Walędziak (2014 r.), Konrad Smoliński (2015 r.), Zbigniew Rejs (2015 r.), Marek Przedpełski (2015 r.) oraz Mieczysław F. Jachimowski  (2016 r.).

Mieczysław F. Jachimowski znaczną część swojego życia poświęcił działalności społecznej ściśle związanej z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszujce. Od 1989 roku nagrodzony stał się pełnoprawnym członkiem tej jednostki i zarazem jej prezesem. Mieczysław F. Jachimowski rozpoczynał służbę w szeregach jednostki Ochotniczej Straż Pożarnej w roku budowy remizy strażackiej w Raszujce, gdzie brał prężny udział w budowie tego obiektu.  Od 1990 roku jako członek czynnie działa w Zarządzie Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Chorzelach, Nasz nagrodzony, został w 2001 roku wybranym członkiem prezydium zarządu, a od roku 2006  pełnił funkcję jego sekretarza, aż do roku 2016, kiedy to został wybrany wiceprezesem zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Chorzelach. Prezes jest szanowany i ceniony w środowisku strażackim,  jak i wśród mieszkańców całej gminy. To on zabiegał o kapitalne remonty budynku straży i o zagospodarowanie jego otoczenia. Z roku na rok budynek stawał się coraz ładniejszy, przyjazny i gościnny dla mieszkańców. Przez kolejne lata prezes remontował różne pomieszczenia strażnicy, zadbał o wygląd kuchni, łazienek i otoczenie całego budynku. Troszczył się także o atmosferę panującą w budynku, o to aby korzystający z niej goście oraz druhowie, czuli się miło i przyjemnie. Prezes w dużej mierze przyczynił się do świetności straży i ślad jego pracy na trwałe zapisze się w historii naszej gminy. Jego uśmiech i pozytywne nastawienie do ludzi sprawiły, że wielokrotnie załatwiał sprawy, które z pozoru były trudne do zrobienia. Jednak uśmiech, życzliwość i otwartość jaką Mieczysław F. Jachimowski obdarza ludzi, powracają do niego z podwójną siłą. Dzięki temu w straży panuje rodzinna atmosfera oparta na zaufaniu, szczerości i zrozumieniu.

W czasie kiedy Mieczysław F. Jachimowski sprawował funkcję prezesa, jednostka w Raszujce stała się prężną i jedną z najaktywniejszych jednostek funkcjonujących na terenie gminy Chorzele. Obecnie do jednostki należy  dwudziestu druhów. Nasz nagrodzony będąc prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszujce, bardzo często angażuje się w życie kulturalno-społeczne i uczestniczy w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, które są organizowane na terenie miasta i gminy Chorzele.

Monika Sobierajewska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments