ZASŁUŻONY dla GMINY CHORZELE 2015

Decyzją Kapituły wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Chorzele” w 2015 roku otrzymali:
Pan Konrad Smoliński 
Pan Marek Przedpełski
Pan Zbigniew Rejs

Wręczenie wyróżnienia odbyło się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 29.12.2015 roku

Krótka charakterystyka:
Pan Konrad Smoliński od 18 kwietnia 1996 roku  roku  pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „MAZOWSZE”  w Chorzelach.
Przed powołaniem na powyższe stanowisko pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni  i jest  szanowaną i cenioną osobą przez wszystkich pracowników, członków Spółdzielni, jak również przez ogół mieszkańców Gminy.
W czasie sprawowania przez Pana Konrada Smolińskiego funkcji kierowniczej,  Spółdzielnia Mleczarska w Chorzelach stała się największym przedsiębiorstwem spółdzielczym na terenie powiatu przasnyskiego posiada duży potencjał gospodarczy w tym poważnie rozbudowane zaplecze techniczne. Dzięki czemu  stała się prężnym zakładem dającym zatrudnienie wielu mieszkańcom naszej Gminy. W latach 2005-2006 Zarząd Spółdzielni został wyróżniony statuetką „Gazela Biznesu”, przyznawaną przez Puls Biznesu dla najszybciej rozwijających się firm w kraju. Obecnie zakład ten daje możliwość podjęcia pracy wielu mieszkańcom gminy jak również ma istotny wpływ na rozwój gospodarstw rolnych w kierunku hodowli bydła mlecznego.
Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej  bardzo często  angażuje się w życie kulturalno-społeczne Miasta i Gminy Chorzele, gdzie od wielu lat wspiera zarówno rzeczowo jak i finansowo różnego rodzaju imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta i gminy Chorzele jak również udziela wsparcia finansowego na realizację niektórych ważnych  inwestycji gminnych.

Pan Zbigniew Rejs  jest długoletnim pracownikiem  Spółdzielni Mleczarskiej „MAZOWSZE”  w Chorzelach i od 12 lipca 1993 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu powyższej Spółdzielni  jest  szanowaną i cenioną osobą zarówno przez wszystkich pracowników i członków Spółdzielni jak również przez ogół  mieszkańców Gminy.
Życie zawodowe Pana Zbigniew Rejsa jest ściśle związane z przemysłem mleczarskim, swoją pracę w tej gałęzi produkcji  rozpoczął  od 1 czerwca 1981 roku pełniąc funkcję specjalisty-laboranta w Spółdzielni Mleczarskiej w Chorzelach, by dalej w swojej karierze zawodowej piąć się na kolejne szczeble i sprawować stanowisko Kierownika Działu Produkcji, aż do   1993 roku kiedy to został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni. Dzięki jego kreatywności oraz umiejętnym sposobom zarządzania, Spółdzielni Mleczarskiej w Chorzelach udało się przetrwać ciężki okres zmian społeczno-gospodarczych jaki następował w naszym kraju pod koniec lat osiemdziesiątych  i początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie Spółdzielnia ta  stała się największym i ciągle rozwijającym się  przedsiębiorstwem spółdzielczym na terenie powiatu przasnyskiego. Zakład ten daje możliwość podjęcia pracy wielu mieszkańcom gminy, jak również ma istotny wpływ na rozwój  gospodarstw rolnych w kierunku hodowli bydła mlecznego.
Pan Zbigniew Rejs jako Wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej „MAZOWSZE” w Chorzelach swoimi staraniami przyczynił się do powstania na terenie miasta Chorzele drugiego Zakładu Mleczarskiego „KRAFT”. Dając tym samym nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców, zapewniając im godne życie, zatrzymując ich w naszej małej ojczyźnie, a w sposób pośredni przyczyniając się do wzrostu dochodów Miasta i Gminy Chorzele.
Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Chorzelach ściśle współpracuje z władzamy samorządu gminnego , gdzie od wielu lat wspiera zarówno rzeczowo jak i finansowo różnego rodzaju imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta i gminy Chorzele jak również udziela dotacji finansowych na realizację niektórych ważnych  inwestycji gminnych.

Pan Marek Przedpełski swoją   karierę  zawodowa ściśle związał z przemysłem mleczarskim. Jest on kontynuatorem działań zapoczątkowanych przez jego ojca świętej pamięci Pana Kazimierza Przedpełskiego, który swoimi staraniami i swoją działalnością przyczynił się do rozwoju Spółdzielni Mleczarskiej „MAZOWSZE” w Chorzelach, a następnie do powstania na terenie miasta Chorzele drugiego Zakładu Mleczarskiego „KRAFT”. Dzięki staraniom i działaniom między innymi tych dwóch osób na terenie Gminy Chorzele powstały nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców zapewniając im godne życie, a w sposób pośredni zatrzymując ich w naszej małej ojczyźnie i przyczyniając się do wzrostu dochodów Miasta i Gminy Chorzele. Ma to istotny wpływ na rozwój gospodarstw rolnych w kierunku hodowli bydła mlecznego.
Pan Marek Przedpełski przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze  w Spółdzielni Mleczarskiej  w Chorzelach, a obecnie pełni ważne stanowisko w Zakładzie BEL POLSKA Chorzele.   Pan Marek Przedpełski jest dysponentem dużej wiedzy na temat przetwórstwa mleczarskiego, a przez to jest szanowanym i cenionym pracownikiem Zakładu  BEL POLSKA. Pan Przedpełski jest rodowitym mieszkańcem miasta Chorzele i zawsze na pierwsze miejsce przedkłada dobro i rozwój naszej gminy. Za jego wstawiennictwem Zakład Bel Polska angażuje się w życie kulturalno-społeczne Miasta i Gminy Chorzele, gdzie od wielu lat wspiera zarówno rzeczowo jak i finansowo różnego rodzaju imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta i gminy Chorzele jak również udziela wsparcia finansowego na realizację niektórych ważnych  inwestycji gminnych.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments