Zaproszenie do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”

Burmistrz Przasnysza wraz z Fundacją Edukacji Nowoczesnej zapraszają do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie miasta Przasnysz.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Fundacji Edukacji Nowoczesnej:

http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk


Sprawdź również

INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – cz.2. WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZSP W PRZASNYSZU

Tak wyglądały warsztaty kiedyś. Starostwo urządziło nowe warsztaty szkolne na ul. Gdańskiej w Przasnyszu. Stary …