Zapraszamy na Dzień Otwarty przasnyskiego Gimnazjum – 18.04.2013

Dnia 18 kwietnia 2013r. /czwartek/ Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu  organizuje  Dzień  Otwartej  Szkoły.

Zebrania klasowe:

16.00 – 16.45      klasy III

17.00 – 18.00     spotkanie rodziców klas III z dyrekcją i nauczycielami LO w Przasnyszu (stołówka szkolna)

16.45 – 17.30     klasy I

17.30 – 18.15     klasy II

Przydział sal:  

I a     –        14              II a    –        105            III a   –        108

I b     –        204            II b    –        10              III b   –        12

I c     –        12              II c    –        104            III c   –        106

I d     –        109            II d    –        204            III d   –        206

I e     –        29               II e    –        109            III e   –        103

I f      –        209            II f     –        11              III f    –        107

I g     –        108            II g    –        102            III g   –        109

I h     –        208            II h    –        203            III h   –        116

I i      –        13               II i     –        209            III i    –        208

II j     –        208


K O N S U L T A C J E :/ sala gimnastyczna/ 16.00    –    19.00

/obecni wszyscy nauczyciele, pedagog,  psycholog, pielęgniarka/

Dyrektor                –  Grzegorz Grabowski          –    gabinet /parter/

wicedyrektorzy   –   Grażyna Kowalkowska        –    gabinet  /I piętro/ –   Jolanta Zasada

pedagog             –   Lidia Żbikowska-Jeronim  –     gabinet  pedagoga/psychologa

psycholog          –   Ewa Brzezińska

pielęgniarka       –   Elżbieta Tabaka   –     gabinet /parter/

pozostali nauczyciele   –    sala gimnastyczna

MATEMATYKA

p. Agnieszka  Goździewska

p. Anna Andrejczyk

p. Beata Kwiatkowska

p. Joanna Lipińska

p. Paweł Lipiński

p. Jadwiga Osowska

FIZYKA, CHEMIA,  BIOLOGIA, GEOGRAFIA

p. Joanna Glinka

p. Wanda Sawicka

p. Bożena Bugaj

p. Bożena Szewczak

p. Jolanta Romańska

p. Zbigniew Sztuc

p. Elżbieta Kowalczyk-Gutowska

p. Beata Płachta

JĘZYK POLSKI

p. Małgorzata Kulesza

p. Katarzyna Folga

p. Jadwiga Kowalska

p. Krzysztof  Kowalski

p. Joanna Ruszczyńska

p. Monika Szlachetka

INFORMATYKA, HISTORIA, WOS, PLASTYKA, TECHNIKA

p. Hanna Bobińska

p. Paweł Grabowski

p. Bogumiła Mocek

p. Maciej Niski

p. Beata Brzęcka

p. Agnieszka Rajska-Kołakowska

p. Urszula Wasilewska

p. Bogdan Zembrzuski

p. Piotr Kozłowski

WYCHOWANIE FIZYCZNE, MUZYKA

p. Grzegorz Dawidziuk

p. Mirosław Głażewski

p. Beata Mętrykowska

p. Aneta Serafin

p. Aldona Soszyńska

p. Iwona Turkowska

p. Wiesław Zagroba

p. Wanda Zamielska

p. Piotr Jeronim

RELIGIA, JĘZYKI OBCE, WYCHOWAWCY ŚWIETLICY, NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

p. Katarzyna Bochenek

p. Dagmara Ciesielska-Kiliś

ks. Marcin Milewski

p. Dorota Matuszewska

p. Justyna Sitkowska

p. Aneta Rudzińska

p. Agnieszka Rurkowska

p. Iwona Olkowska-Włodarczyk

p. Renata Śliwkowska

P. Marta Kluczyk

p. Agnieszka Jabłońska

p. Marta Bobińska

p. Marta Tomaszewska-Plattner

p. Edyta Krząstek

p. Wiesława Ciesielska

p. Beata Gadomska

p. Hanna Popławska

p. Bernadeta Kruszewska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Wioletta Cichowska

p. Magdalena Kwietniak

p. Anna Mróz


Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu


Skomentuj artykuł

avatar