Zapraszamy na cykl konferencji „Wspólnie o funduszach unijnych”.

Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie zaprasza na cykl konferencji p.t „Wspólnie o funduszach unijnych”.

                                       4.10.2018 godz. 9:00 Dworek w Chojnowie gm. Czernice Borowe

11.10.2018 godz. 9:00 sala konferencyjna UMiG w Chorzelach

18.10.2018 godz. 9:00 Dworek w Chojnowie gm. Czernice Borowe

Podczas Wydarzenia zostaną przekazane informacje o pomocy na finansowanie założenia i rozwoju firmy. możliwości uzyskania zwrotnej pomocy finansowej oraz określenie innowacyjności jako sposobu na zwiększenie szans rozwoju firmy. Będą również przekazane informacje n.t. programu „Dostępność Plus” oraz roli Pełnomocnika Rządu d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zagadnienia związane z rolą Pełnomocnika Rządu d/s MŚP przedstawione na spotkaniu dotyczyć będą całokształtu możliwości oddziaływania Pełnomocnika na funkcjonowanie MŚP w celu tworzenia warunków sprzyjających ich rozwojowi. Omówienie programu „Dostępność Plus” będzie ukierunkowane przede wszystkim na przedstawieniu uczestnikom spotkania grup, których on dotyczy. Sposoby wyrównywania możliwości dostępu do wszelkich dóbr cywilizacyjnych dla tych grup i planowane cele  w związku z tym do osiągnięcia. Prezentacje te będą w formie spotkań informacyjnych.  Celem  wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy na temat Funduszy Europejskich, szczególnie pod kątem rozwoju innowacyjnego firmy. Pokazanie sposobu samodzielnego wyszukiwania źródeł finansowania.

Ze względu na ograniczoną możliwą ilość osób biorących udział prosimy zgłaszać swoja  obecność  telefonicznie 500 018 187 lub drogą mailową.

Szczegółowy harmonogram Wydarzeń

9:00 – przywitanie Gości

9:05 – panel n/t uzyskania wsparcia na różnych etapach rozwoju firmy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju innowacyjnego jako szansy na zwiększenie konkurencyjności

11:00 – panel  n/t programu „Dostępność Plus” oraz roli Pełnomocnika Rządu d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw

11:30 – informacja o możliwości pozyskania środków na założenie i prowadzenie firmy z Urzędu Pracy-

11:45 – informacja o możliwości pozyskania dofinansowania poprzez struktury Lokalnej Grupy Działania-

12:00 – przerwa cateringowa

12:30 – panel dotyczący rozwiązywania problemów w kontaktach  z US

13:00 – panel dotyczący rozwiązywania problemów w kontaktach  z ZUS

13:30 – dyskusje w podgrupach tematycznych

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments