Zapisy dzieci do Miejskich Przedszkoli Nr 1 i 2 na rok szkolny 2013/2014

Miejskie Przedszkola Nr 1 i 2 w okresie od 01.03- 29.03.20013 r. prowadzą zapisy dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014. Formularze zgłoszeniowe do przedszkoli można otrzymać w placówkach lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta. Bliższe informacje można uzyskać w placówkach.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy do Przedszkola Nr 1

Formularz zgłoszeniowy do Przedszkola Nr 2


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.