ZAKOŃCZYŁA SIĘ PIERWSZA CZĘŚĆ MARATONU KONSULTACJI POLSKO-AMERYKAŃSKICH W SPRAWIE LOKALIZACJI PRODUKCJI W PSG POD PRZASNYSZEM

Niemal cały ubiegły tydzień trwały rozmowy delegacji amerykańskiej z przedstawicielami polskiego rządu, Politechniki Warszawskiej oraz PAIiIZ na temat możliwości budowy dużego zakładu produkcyjnego przez jedną z amerykańskich firm. W rozmowach uczestniczył starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.

Polskiemu zespołowi przewodniczyła Pani Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki, zastępca wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Delegacji amerykańskiej przewodniczył prezes firmy Charles L. Szews. Towarzyszyli mu wiceprezes Serge D. Buchakjian, dyrektor menadżer Dawid Jensen, dyrektor firmy na Europę Paul Strebel.

Pani Minister w sposób bardzo kompetentny przedstawiła możliwości polskiego rządu w zakresie pomocy publicznej dla firm inwestujących w Polsce. Podkreśliła też, że dotychczasowe rozmowy ze starostą przasnyskim pozwalają jej zaświadczyć, że powiat przasnyski ma najlepsze w Polsce kadry dla obsługi inwestorów.

Przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przekonywali, że teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej pod Przasnyszem jest obecnie najlepiej w Polsce przygotowanym pod względem infrastrukturalnym terenem inwestycyjnym. 5 lat temu PAIiIZ prezentował ten teren jednej z europejskich agencji działającej w imieniu dużego inwestora. Po pewnym czasie okazało się, że to firma Mercedes rozważała lokalizację na tym terenie swojej fabryki. Ostatecznie firma Mercedes wybrała teren na Węgrzech, ale tylko dlatego, że strefa w Sierakowie pod Przasnyszem nie posiadała jeszcze wtedy uzbrojenia w infrastrukturę. Ponadto w tym czasie nie było pewności, czy własność powiatu do tych terenów zostanie potwierdzona, czy nie nastąpi renacjonalizacja. W sądzie trwał bowiem spór pomiędzy starostą przasnyskim i wojewodą mazowieckim, który zaskarżył uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w wyniku protestów burmistrzów i wójtów wszystkich gmin powiatu z wyjątkiem Jednorożca. Obecnie strefa posiada kompletną infrastrukturę techniczną. Powiat wykupił teren i nie ma wątpliwości co do jego statusu. Samorządy gminne teraz popierają Powiat w jego poczynaniach.

Starosta Zenon Szczepankowski podkreślał znaczenie współpracy Powiatu z Politechniką Warszawską, PWSZ w Ciechanowie i WSJO w Przasnyszu. Ułatwi to firmie pozyskanie kadr oraz pracę nad ciągłym doskonaleniem produkcji, na co można pozyskać pieniądze unijne.

Firma (jej nazwa musi na ten czas pozostać niejawna) postanowiła wykonać przez najbliższe pół roku potrzebne analizy rynkowe, finansowe, dot. możliwych kooperacji i inne.  Firma rozważy lokalizację pod Przasnyszem fabryki ciężkiego sprzętu budowlanego. Firma specjalizuje się w produkcji ciężkich kołowych dźwigów, spycharek, koparek samochodowych, samochodowych betoniarek, specjalistycznych samochodów strażackich, a także sprzętu wojskowego. Do Przasnysza mógłby być zaadaptowany moduł cywilny firmy.

Wizyta amerykańskich przedsiębiorców zakończyła się wieczornym rautem u ambasadora USA w jego warszawskiej rezydencji. Podczas tego spotkania starosta przasnyski Zenon Szczepankowski wręczył zaproszenie J.E. Stephenowi D. Mullowi do odwiedzenia powiatu przasnyskiego.


Ambasador USA w Polsce Stephen Mull Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy   


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments