Zakończył się audyt przasnyskiego szpitala.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 5 listopada 2019r. w SP ZZOZ w Przasnyszu odbyła się prezentacja wyników audytu wraz z raportem naprawczym. W spotkaniu wzięli udział radni powiatowi, kadra zarządzająca, ordynatorzy oddziałów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Spotkanie zostało otwarte przez Starostę Krzysztofa Bieńkowskiego oraz Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Katarzynę Wróblewską. Już w kwietniu tego roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu wraz z opracowaniem planu naprawczego przez firmę FORMEDIS z Poznania. Podjęcie takiej decyzji było podyktowane zamknięciem roku 2018 stratą przez SP ZZOZ w Przasnyszu.

Zakres przeprowadzonego audytu obejmował następujące obszary:

a) analizę finansowo – ekonomiczną, czyli analizę wszystkich komórek organizacyjnych SP ZZOZ z uwzględnieniem komórek najbardziej i najmniej dochodowych.

b) analizę porównawczą kosztów operacyjnych i kosztów EHA(eksploatacyjnych, hotelowych, administracyjnych) do wskaźników rynkowych i modeli optymalnych.

c) analizę działalności operacyjnej, w której skład wchodziło skonfrontowanie posiadanego potencjału do stopnia realizacji świadczeń zdrowotnych.

d) analizę współpracy SP ZZOZ w Przasnyszu w ramach kontraktu z NFZ, polegającą na analizie realizacji poziomu umów i ryczałtu z NFZ.

e) analizę obszaru kadrowego, pod względem stopnia zabezpieczenia udzielania świadczeń, zatrudnienia personelu medycznego, niemedycznego, w tym szczegółowa analiza zatrudnienia pracowników administracyjnych, analiza struktury wiekowej lekarzy i pielęgniarek, analiza stawek wynagrodzenia personelu SP ZZOZ, kosztów osobowych, specjalizacji posiadanych przez pielęgniarki i położne.

f) analizę jakości świadczonych usług, w których skład wchodziła analiza wskaźników umieralności, zakażeń, stanu technicznego infrastruktury, sprzętu i posiadanej aparatury medycznej. Analiza sposobów sterylizacji, utrzymywania sprzętu i aparatury medycznej w sprawności oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pacjentów.

g) analizę obszaru gospodarczego, która zawierała weryfikację zgodności regulacji zakładowych takich jak statut, regulaminy, księga rejestrowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Audyt podmiotu leczniczego miał za zadanie wskazać w jakich obszarach wskaźniki finansowe i operacyjne podmiotu leczniczego odbiegają od wartości optymalnych (jeśli wartości optymalne są zdefiniowanie) lub od benchmarków (analiza porównawcza do rynku). Program Naprawczy podmiotu leczniczego jest następstwem audytu i obejmuje specyfikację niezbędnych do wdrożenia  zmian pozwalających na osiągnięcie optymalnej lub niższej od benchmarków wartości wskaźników finansowych i operacyjnych. – informuje przasnyskie starostwo.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bolek
Bolek
10 miesięcy temu

Ciekawe kto zostanie dyrektorem przasnyskiego szpitala? 🙂

Marek
Marek
10 miesięcy temu

A czy szaraki takie jak ja mają szansę dowiedzieć się czegoś o wynikach audytu, czy też to wiedza tajemna, dostępna dla wybranych?

Majka
Majka
odpowiada  Marek
10 miesięcy temu

Pewnie jeśli portal się tym nie zajmie to nikt się nie dowie.

Maria
Maria
10 miesięcy temu

Był sobie pewien człowiek, który założył firmę ABC. Początkowo firma ta przynosiła zyski, jednak gdy rząd ( oczywiście dla dobra przedsiębiorców i klientów ) za pomocą ustaw zaczął regulować ile firma ma mieć przychodów i ile kosztów to firma zaczęła przynosić straty. Założyciel firmy, mimo iż był jej szefem, nie mógł nic zrobić, bezradnie patrzył jak firma popada w ruinę. Widząc to, rodzina założyciela firmy orzekła, iż w tej sytuacji niezbędny jest audyt firmy. Miał on wykazać jakie są jej mocne strony, jakie słabe, gdzie pieniądze uciekają a gdzie firma traci okazje do zarobku. Rodzina założyciela firmy wynajęła za wysokie… Czytaj więcej »