Zakończenie projektu „Indywiduwalizacja procesu nauczania” z PO KL

Gmina Przasnysz / Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu informuje

o zakończeniu realizacji programu edukacyjnego pt.:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

finansowanego przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

realizowanego w okresie

od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość dofinansowania opiewała na kwotę – 138.813,73 zł.

Programem objętych zostało 147 uczniów z klas I-III uczęszczających do 5 szkół podstawowych z terenu gminy Przasnysz. W okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r. przeprowadzono 720 godz. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w 24 grupach.

W ramach projektu uczniowie mogli skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej przez bezpłatne uczestnictwo w zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz w zajęciach niwelujących trudności np.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne i artystyczne.

Zgodnie z wytycznymi programu zakupiono również ciekawe pomoce dydaktyczne za kwotę 98.013,70 zł (laptopy, komputery z oprogramowaniem, programy multimedialne, tablice, lustra logopedyczne, mikroskopy i wiele innych pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych).

W styczniu i czerwcu 2013 r. przeprowadzono ankiety ewaluacyjne mające na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia rodziców uczniów z realizacji projektu.


Urząd Gminy Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments