Z posiedzenia Zarządu Powiatów Polskich

W dniu 28 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył jego członek, Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski. Posiedzenia Zarządu odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu.

Jednym z najważniejszych punktów tego posiedzenia było omówienie warunków funkcjonowania samorządów powiatowych w kontekście zapisów ustawy o finansach publicznych, a w szczególności regulacji dotyczących ograniczania deficytu jednostek samorządu terytorialnego.

Szeroko rozumiane zagadnienia związane z finansami publicznymi dominowały na tym posiedzeniu. Wyrazem tego było m.in. przyjęcie apelu do parlamentarzystów o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i o samorządzie powiatowym. Kiedy rzecz jest o sprawach finansowych, to nie może zabraknąć nowelizacji art. 243 ustawy o finansach publicznych. Stosowany w ustawie wskaźnik zadłużenia uniemożliwi kilkuset jednostkom samorządu terytorialnego przyjęcie budżetu na rok 2014, co skutkować będzie wstrzymaniem lub ograniczeniem wielu rozpoczętych już inwestycji oraz ograniczenie planowania ich realizacji w perspektywie unijnej 2014-2020. W związku z powyższym Zarząd postanowił przygotować i przesłać do Prezesa Rady Ministrów apel w sprawie zmian w ustawie o finansach publicznych.

W kolejnej przyjętej uchwale Zarząd Związku Powiatów Polskich zdecydowanie zaprotestował przeciwko nie uwzględnianiu zgłaszanych przez ZPP postulatów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz niemal całkowitemu pominięciu samorządu powiatowego wśród beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyjęto także stanowisko w sprawie propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w sprawie organizacji administracji architektoniczno-budowlanej. Związek stanowczo protestuje przeciwko działaniom pogarszającym warunki rozwoju wspólnot lokalnych. Tymczasem „działaniem takim byłoby proponowane wyłączenie organów nadzoru budowlanego, działających na szczeblu powiatowym z administracji zespolonej i utworzenie w ich miejsce okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego działających na terenie kliku powiatów” – możemy przeczytać w przyjętym przez Zarząd ZPP stanowisku.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments