Z OSTATNIEJ CHWILI!!! SĄ PIENIĄDZE NA ODBUDOWĘ LINII KOLEJOWEJ NR 35 OSTROŁĘKA – CHORZELE

Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz spółka PKP-PLK S.A. uzgodnili inżynierię finansową zmierzającą do odbudowy linii kolejowej nr 035 na odcinku Chorzele – Ostrołęka. Już w kwietniu 2016 r. ogłoszony zostanie pierwszy przetarg na dokumentację w ramach procesu przygotowania inwestycji.

Przypomnijmy, że w 2015 r. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wyłożyło 3 mln zł na odbudowę odcinka trasy kolejowej 35 Wielbark- Chorzele oraz wybudowało bocznicę kolejową na strefę w Chorzelach.  W ten sposób miasto Chorzele uzyskało ponowny dostęp do europejskiej sieci kolejowej.

Strefa gospodarcza w Chorzelach wybudowana przez powiat przasnyski stała się teraz uzasadnieniem dla odbudowy pozostałego odcinka Chorzele-Ostrołęka. W ten sposób powiat przasnyski uzyska kolejowe połączenie z portami w Gdańsku i Gdyni od północy i z Warszawą przez Tłuszcz od południa.

Szalę walki o fundusze przechylił Zarząd Województwa Mazowieckiego na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem, który zadeklarował 80% wkład finansowy województwa mazowieckiego wsparty funduszami unijnymi.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments