Z dwiema przedsiębiorczymi kobietami – Elżbietą i Martyną Sternal rozmawiamy o możliwościach kształcenia młodzieży i dorosłych w Przasnyszu.

Czy uczniowie, którzy kończą w tym roku szkolnym klasę VIII szkoły podstawowej i klasę III gimnazjum mają możliwość przyjęcia do wymarzonej szkoły w powiecie przasnyskim? Na te i inne pytania poprosiliśmy o odpowiedź Elżbietę i Martynę Sternal.

Obie panie prezentują swoje szkoły, które obecnie działają w Przasnyszu. Początki działalności edukacyjnej sięgają 1996 r. Najpierw była to szkoła policealna, która kształciła księgowych, w 1998 r. powstało Technikum Handlowe i wiele innych szkół kształcących w poszukiwanych na rynku lokalnym zawodach .

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

 – W 2008 roku zostaje utworzona uczelnia wyższa, a w 2011 roku pod patronatem uczelni założyłyśmy Akademickie Liceum Ogólnokształcące, które mieści się w budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6. Dziewięć lat temu powstały klasy o dwóch profilach: policyjnym i wojskowym. Obecnie utworzyłyśmy inne atrakcyjne profile takie jak lingwistyczno-turystyczny, multimedialny, trener personalny i prawno-biznesowy – mówi Elżbieta Sternal.

Klasy policyjne prowadzone są pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Patronat nad klasą wojskową objęła Jednostka Wojskowa 5699-2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. Pozostałe klasy prowadzone są pod patronatem Uczelni Lingwistyczno-Technicznej. Zdecydowana większość absolwentów po zdaniu matury wybiera uczelnie policyjne, wojskowe lub straży granicznej i mogą poszczycić się 100% zdawalnością egzaminów sprawnościowych. Uczniowie ćwiczą na profesjonalnym sprzęcie i torze specjalnie przygotowanym do tego typu ćwiczeń.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci po ukończonym profilu lingwistyczno-turystycznym wybierają najczęściej studia językowe w kraju i za granicą.

– Nowo otwarte profile pozwolą zdobyć kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania: zawodu trenera personalnego z dietetyką, osoby wykorzystującej w swojej pracy multimedia oraz osoby, które świetnie włada 3 językami obcymi i jest przygotowana do studiowania w języku angielskim. Ciekawą propozycją dla naszych uczniów są kursy zawodowe organizowane w ramach projektów unijnych takich jak ,,Czas na zmiany”. Realizujemy kurs detektywistyczny oraz animatora czasu wolnego. Robimy wiele, aby absolwent liceum ogólnokształcącego mógł się pochwalić, że kształcił się zawodowo i odbył 3 miesięczny staż w danym zawodzie – zaznacza Martyna Sternal.

Migracja do metropolii to zjawisko niekorzystne

– Bardzo ubolewam, że absolwenci liceów ogólnokształcących wyjeżdżają studiować do dużych miast i tam zostają, zakładają swoje rodziny, a ich dzieci nie będą chodziły do lokalnych szkół w powiecie przasnyskim. Wracają nieliczni. Robimy wiele by przeciwdziałać temu zjawisku. Pokazujemy, że w powiecie przasnyskim wiele można zrobić. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy opuszczają duże miasta i rozpoczynają życie na wsi lub w małych miasteczkach. Uważam, że takie spotkania często otwierają oczy młodym ludziom. Dzięki nim zauważają to, co dobre w środowisku lokalnym oraz dostrzegają fakt, że można się rozwijać nie wyjeżdżając do  przeludnionych metropolii – podkreśla Elżbieta Sternal.

Najbliższe plany

 W najbliższej przyszłości Akademickie Liceum Ogólnokształcące podpisze umowę partnerską ze szkołą średnią z Kalifornii w USA, celem wspólnej realizacji projektu badawczo-naukowego, dzięki któremu uczniowie posługując się językiem angielskim wspólnie z amerykańskimi kolegami i koleżankami przeprowadzą badania w zakresie komunikacji międzykulturowej, geografii i biologii.

– Będą to wspólne warsztaty. Stworzymy elektroniczny most wymiany wiedzy i doświadczeń. Nasi uczniowie będą mieć możliwość spotkania się z amerykańskim metodami kształcenia. Będziemy przygotowywać młodzież do takich warsztatów na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela ze Stanów Zjednoczonych – dodaje pani Martyna.

Bezpłatna nauka

Wszystkie nasze szkoły są bezpłatne. Dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zawodzie, proponujemy naukę w Technikum Rolniczym, Budowlanym lub Handlowym. Dla dorosłych, którzy chcą nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe posiadamy Liceum dla Dorosłych i szkoły policealne kształcące w zawodzie: technik administracji, ochrony fizycznej osób i mienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi Elżbieta Sternal.

Szkoła wyższa

 Od 2008 r. w Przasnyszu działa również szkoła wyższa, która nosi nazwę Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna. Kandydaci na studiach mają do wyboru studia licencjackie i magisterskie z filologii angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej oraz studia techniczne na kierunku budownictwo. Wszyscy, którzy już ukończyli studia magisterskie mogą dokształcić się na studiach podyplomowych. Od 5 lat szkoła jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym można zdać  egzamin państwowy z języka angielskiego.

 Studia online? To możliwe!

 – Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków, który prowadzi studia przez Internet, dzięki takiej możliwości kształcimy studentów z Anglii, Irlandii, Norwegii, Indii i Turcji. Planujemy utworzyć kierunek Psychologia i Trener personalny z dietetyką – zachęca Martyna Sternal.

Szkoły przyjazne uczniom i studentom

– Zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych naszymi szkołami i studiami. Dbamy o to, aby pracowała u nas wykwalifikowana, rzetelnie wypełniająca swoje obowiązki kadra nauczycielska i profesorska. Naszym atutem są małe grupy i dobry kontakt ze wszystkimi pracującymi w szkołach lub na uczelni. Zawsze miła obsługa w sekretariacie zachęci Państwa do pozostania z nami – podkreśla dyrektor Elżbieta Sternal.

 

Wszelkie informacje o możliwości kształcenia można znaleźć na stronach:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – https://przasnysz.akademickieliceum.edu.pl/

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu – http://www.wsjoprzasnysz.edu.pl/

Niepubliczne Centrum Kształcenia ,,EDUKATOR” – http://www.edukatorprzasnysz.info/


 

1
Skomentuj artykuł

avatar
1 Liczba wątków
0 Odpowiedzi
0 Obserwujący
 
Najpopularniejszy komentarz
Najgorętsze tematy
1 Comment authors
Adam Recent comment authors
najnowszy najstarszy oceniany
Adam
Gość
Adam

Czy w Przasnyszu faktycznie jest zapotrzebowanie na kierunki studiów takie jak psychologia czy trener personalny z dietetyką? Na pewno nie przyczynią się do tego, że ewentualni absolwenci zostaną w naszym mieście, zwłaszcza przy choćby konkurencji w postaci dietetyków po akademiach medycznych czy trenerów po szkołach typowo kształcących do wykonywania tego zawodu (świadomość oraz wymagania osób korzystających z tego typu usług stale rosną)… Lokalny rynek pracy wygląda nieco inaczej, główne branże, w których można znaleźć zatrudnienie w Przasnyszu też są inne.. Szkoda, że nie jest to uwzględniane.