XXXVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek XXXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 stycznia 2021 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

4. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Przasnyski.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 256/2021).

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 257/2021).

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 258/2021).

8. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wnioski i oświadczenia.

11. Zakończenie sesji.


 

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments