XXXV SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Porządek XXXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 29 lipca 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022.
5.2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2013,
5.3. utraty mocy obowiązujących uchwał Rady Powiatu Przasnyskiego,
5.4. udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego,
5.5. ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
5.6. delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
5.7. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu Panią Marię Jolantę Rejs,
5.8. wyrażenia zgody na użyczenie gruntu z nieruchomości.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments