XXXII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 15 grudnia 2020 r. w sposób korespondencyjny.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031 (Nr druku 231/2020).

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok (Nr druku 232/2020).

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Nr druku 233/2020).

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 234/2020).

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 235/2020).

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 236/2020).

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza” (Nr druku 237/2020).

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski (Nr druku 238/2020).

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Nr druku 239/2020).

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Przasnyski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami na świadczenie usług pasażerskich (Nr druku 240/2020).

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu (Nr druku 241/2020).

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu (Nr druku 242/2020).

16. Interpelacje i zapytania.

17. Wnioski i oświadczenia.

18. Zakończenie sesji.


 

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments