XXVII – UROCZYSTA – SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Porządek XXVII uroczystej Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu.

Program uroczystości:

Część I – Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego  – godz. 11.00  – 12.00 Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w 2012 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020,
5.2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2012,
5.3. ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,
5.4 .  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2013-2022,
5.5 .  Uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2013.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8.  Zakończenie sesji.

Część II – Uroczyste spotkanie Rady Powiatu Przasnyskiego z Radą Miejską w Przasnyszu  i Radą  Gminy Przasnysz – godz. 12.30 – 14.30 Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

Prowadzący:
Marek Walędziak – Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego
Piotr Jeronim – Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu
Andrzej Sekuna – Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

1. Prezentacja filmu promującego Powiat Przasnyski.

2. Wręczenie wyróżnień organizacjom, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju powiatu przasnyskiego poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych.

3. Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

4. „Rozwój powiatu przasnyskiego” – dyskusja.

5. Koncert muzyki klasycznej Paweł Rok „TRIO”  „Tak się kiedyś tańczyło…”

Część III – Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Pawilonu Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej  w Przasnyszu – godz. 15.00  Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...