XXII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Porządek XXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 16 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016,
5.3 wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.4 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego,
5.5 wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony na cele budowlane Politechnice Warszawskiej w Warszawie,
5.6 rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok”.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w 2015 roku.
8. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej”.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.

Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments