XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przyznawane już po raz 14. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XIV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

  • dla osób fizycznych;
  • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 983/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: „XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”  w nieprzekraczalnym terminie:

  1. 1. pocztą do dnia 31 lipca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa,
  2. 2. lub osobiście do dnia 31 lipca 2013 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji
    i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
    ul. Okrzei 35
    , Warszawa, do godz. 16.00 .

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 571, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl .


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments