Wzmożone kontrole produktów eksportowanych do Rosji

Polecenie wzmożonej kontroli artykułów rolno-spożywczych w obrocie z Federacją Rosyjską wydał wojewoda Jacek Kozłowski. Realizują je mazowieckie służby: inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa, wojewódzki lekarz weterynarii oraz inspektorat jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zadanie zlecone służbom wojewody związane jest z wykrywanymi przez stronę rosyjską przypadkami nieprawidłowości w produktach importowanych z Polski. Sprawa traktowana jest priorytetowo i ma na celu niedopuszczenie do obrotu z Rosją produktów nie spełniających norm obu krajów. Głównym pozaunijnym odbiorcą mazowieckich produktów są od lat mieszkańcy krajów zza wschodniej granicy. W pierwszej połowie 2013 roku do Federacji Rosyjskiej trafiło 70 proc. eksportowych z Mazowsza owoców, warzyw, przetworów mlecznych i mięsa.

Eksportowane z Mazowsza produkty znajdują się pod stałą kontrolą służb nadzorowanych przez wojewodę. Towary kontrolowane są przez Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie badający m.in. atesty jakościowe, opakowania, warunki przechowywania towarów i transportu. Produkty pochodzenia zwierzęcego sprawdza Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, pod którego nadzorem znajdują się zakłady posiadające uprawnienia eksportowe. Nad bezpieczeństwem zdrowotnym mazowieckiego eksportu czuwa natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który m.in. wystawia świadectwa fitosanitarne świadczące o tym, że przeznaczone do wywozu rośliny, produkty roślinne lub przedmioty kontrolowane były zgodnie z wymaganiami kraju przeznaczenia.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments