Wystartowała przebudowa drogi Jednorożec – Kuchny – Płoniawy.

Przebudowa to efekt umowy podpisanej w 25 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Przasnyskim, a firmą Strabag Sp. z o.o. Grupa Ciechanów. Będzie ona możliwa dzięki otrzymaniu ponad 1 mln zł dotacji od wojewody mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny – Płoniawy Bramura będzie obejmować odcinek od km 6+622,14 do km 8+054,27. Zakres przebudowy obejmuje roboty budowlane branży drogowej na odcinku 1 432,13 km. W ramach robót zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia 20 cm warstwą z kruszywa łamanego, wykonana 10 cm podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej i 4 cm warstwa wiążąca asfaltowa oraz warstwa ścieralna asfaltowa. Ponadto zostanie wykonany chodnik i perony na przystankach autobusowych oraz zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni żwirowej i z kostki brukowej w łącznej ilości 49 szt. Zostanie wykonane jedno skrzyżowanie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowane zostaną także 2 szt. lamp oświetleniowych oraz uzupełnione pobocza na szerokości 1,25 mb.

Koszt robót wyniesie 1 601 064,60 zł. Pod koniec września br. mieszkańcy powiatu będą mogli już korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments