Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole szkół Powiatowych w Chorzelach

Uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Chorzelach z ogromnym sukcesem zakończyli egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2019.

W sesji styczeń – luty 2019 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpili uczniowie klas:

III TŻiUG w kwalifikacji T.6. „Sporządzanie potraw i napojów” ze zdawalnością 100%. Najwyższy wynik osiągnął Piotr Tański – zdobył 95,5% punktów możliwych do uzyskania.

IV TOT kwalifikacja T.14. „Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych” ze zdawalnością 93%. Najwyższy wynik osiągnęła Wioleta Nidzgorska – zdobyła 90% punktów możliwych do uzyskania.

Przypominamy, że uczeń aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, musi uzyskać  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Dla uczniów klasy IV TOT  był to już ostatni egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej. Po ukończeniu szkoły wszyscy, którzy zdali dwie kwalifikacje, otrzymają dyplomy z tytułem zawodowym.  Przed klasą III TŻiUG natomiast kolejne zmagania egzaminacyjne.

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowe uczniów  przygotowywali Pan Patryk Szwejkowski oraz Pani Monika Kłodowska.

Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowującym do w/w egzaminów serdecznie gratulujemy i życzymy klasie IV TOT takich samych wyników na egzaminie maturalnym, a klasie III TŻiUG powtórzenia sukcesu na kolejnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Źródło ZSP Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments