Wyróżnienie w konkursie „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla Miasta Przasnysz

W dniu 25 października 2016 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie Burmistrz Przasnysza odebrał dla Gminy Miasta Przasnysz wyróżnienie w konkursie „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku. Wyróżnienie przyznano w kategorii OCHRONA POWIETRZA.

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nagradzane są gminy, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, wyróżniały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza.

Miasto Przasnysz od lat pozyskuje dotacje z WFOŚIGW. Tylko od 2014 roku, z różnych programów i konkursów ogłaszanych przez WFOŚiGW w Warszawie, pozyskane zostały środki w formie bezzwrotnych dotacji na ogólną kwotę 1 117 922 zł.

To dzięki tym środkom mieszkańcy Przasnysza mogą z własnych nieruchomości bezpłatnie usunąć i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest. Natomiast współfinansowane przez WFOŚiGW konkursy ekologiczne pozwalają zaangażować coraz to większe grupy dzieci i młodzieży przasnyskich szkół w edukacją ekologiczną.

Od trzech lat w naszym Mieście systematycznie pojawiają się nowe nasadzenia. Za pozyskane dotacje w Parku Miejskim już posadzono 60 sztuk dużych drzew, nowe krzewy i byliny. W listopadzie br. zostanie zrealizowane kolejne zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu wokół pomnika św. Rocha oraz nasadzenie 12 sztuk drzew wzdłuż chodnika znajdującego się po stronie północnej parku (ul. Zawodzie).

Przy wsparciu środków Funduszu opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przasnysz, a także wykonano modernizację wielu indywidualnych kotłowni. To dzięki pozyskanym dotacjom z WFOŚiGW już 190 gospodarstw domowych wymieniło stare piece centralnego ogrzewania na piece ekologiczne.

 Obraz na stronie ekopozytyw_mazowsza_dyplom_dla_miasta.jpg

UM Przasnysz, fot. Archiwum WFOŚiGW w Warszawie

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments