Wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wolontariuszy bezinteresownie wspomagających działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

25 listopada 2013 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom XIV Edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas uroczystości zostały także wręczone odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.  W trakcie Gali uhonorowano również laureatów konkursów: „Barwy Wolontariatu” oraz „Mazowsze Bliskie Sercu”.

             Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie po raz trzeci. Trzeci rok z kolei nagrodę odebrali wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

             W tym roku na konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” wpłynęła rekordowa ilość zgłoszeń, bo aż 63 zgłoszenia. W skład kapituły wchodziły osoby reprezentujące wszystkich organizatorów konkursu, tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie:

1.     Tamara Borkowska, Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego

2.     Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego

3.     Izabela Siander, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego;

4.     Rafał Rozpara, Prezes Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej – przedstawiciel Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

5.     Hubert Pasiak, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – przedstawiciel Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

6.     Joanna Stachurska – koordynatorka pośrednictwa wolontariatu – przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

              Ocenie Kapituły podlegały przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność skuteczność i partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy. Członkowie Kapituły orzekli, że byli pod dużym wrażeniem działalności wszystkich nominowanych wolontariuszy i zgodnie stwierdzili, że wybór laureatów był bardzo trudny ze względu na zróżnicowany charakter prezentowanych działań i wysoki poziom nadesłanych zgłoszeń.

             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu otrzymał wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Mazowieckiego, dla wolontariuszy bezinteresownie wspomagających jego działania. W skład delegacji odbierającej wyróżnienie weszli:

1. Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk

2. Dyrektor MOPS Joanna Cieślik

3. Pedagog Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu, gdzie    pracuje obecnie najliczniejsza grupa wolontariuszy, Lidia Żbikowska – Jeronim,

4. Izabela Mażewska, przedstawiciel grupy wolontariuszy Publicznego Gimnazjum,

5. Anna Juklaniuk, koordynator wolontariatu MOPS.

             Wręczenia wyróżnienia dokonał osobiście Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Galę rozdania nagród poprowadził Tomasz Kammel. Laureaci konkursów, osoby odznaczone, nagrodzone, wyróżnione i goście wysłuchali występów Karoliny Nowakowskiej, Macieja Mizgalskiego i Zespołu Mizgalski Band. W uroczystości uczestniczył gospodarz Teatru Kamienica Emilian Kamiński.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments