Wyróżnienie dla GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na rzecz mieszkańców gminy Przasnysz został niedawno wyróżniony zaszczytnym tytułem „Zawsze pomocni” przyznawanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Co roku Mazowieckie Centrum wraz z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowuje kampanię „Zawsze pomocni”, uświadamiającą, jak ważną rolę odgrywają instytucje samorządowe w niesieniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub mającym trudności w odnalezieniu się w społeczeństwie. Razem z kampanią co roku przyznawane są wyróżnienia dla najlepszych instytucji zajmujących się niesieniem pomocy społecznej.

W tym roku miano „Zawsze pomocnych” otrzymał także GOPS z gminy Przasnysz. W uzasadnieniu nagrody napisano, że przasnyski GOPS jest „jednostką przygotowaną do działań aktywnej integracji, przez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych” – organizowanych samodzielnie lub we współpracy z MCPS.

Serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia Elżbiecie Urban, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, a także całemu personelowi ośrodka.

703 702


Urząd Gminy Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments