Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Szkoły z terenu Gminy Czernice Borowe tj. Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze, Szkoła Podstawowa im., Św. Stanisława Kostki w Rostkowie po raz kolejny zakwalifikowały się do udziału w projekcie edukacyjnym.

      Projekt pn.”Moja przyszłość” ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

a) zajęcia nauki języka obcego,
b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym

W ramach projektu zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.


Karolina Śmigielska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments