Wypracowany projekt zmian w „janosikowym” trafia do Sejmu

Do sejmowych komisji trafił już projekt zmian w przepisach o „janosikowym”. Jest to propozycja wypracowana przez zespół roboczy wyłoniony po spotkaniu mazowieckich samorządowców płacących „janosikowe”.

Przedstawiciele samorządów oraz inicjator akcji „Stop janosikowe” złożyli wniosek o powołanie wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych. Jeśli pilnie rozpoczną prace nad przedstawionymi  propozycjami zmian, mogłyby być one uwzględnione w projekcie budżetu państwa na przyszły rok.

– Dokument stworzony jest na bazie projektu zmian, jakie wypracowała w zeszłym roku specjalna podkomisja sejmowa, ale są w nim również pewne zmiany, które idą w kierunku dalszego złagodzenia wpłat – podsumował skarbnik województwa Marek Miesztalski. – Jeśli będzie wola przewodniczących, komisje podejmą prace nad zmianami. Od woli politycznej zależy również, czy propozycje zostaną przez komisje przyjęte jeszcze w listopadzie tego roku.

Proponowane zmiany dotyczą w przypadku gmin, powiatów i województw przede wszystkim korekt wskaźników, od których ostatecznie zależy wysokość „janosikowego”. Jeszcze w pracach podkomisji ustalono dla powiatów i województw progi ostrożnościowe – w wypracowanym właśnie projekcie dla powiatów jest to 40 proc., dla województw proponuje się 25 proc. Znaczące są dodatkowe zapisy, które zapewniałyby ciągłość finansowania zadań wykonywanych przez samorządy. W projekcie zmian zaproponowano bowiem, aby w 2014 r. żaden z samorządów nie wpłacił na rzecz „janosikowego” więcej niż 400 mln zł. Natomiast pozostałą kwotę (jeśli wyliczone „janosikowe” byłoby wyższe) samorządy musiałyby spłacić do końca czerwca 2024 r.

25 września br. na zaproszenie marszałka Adama Struzika w Warszawie spotkali się samorządowcy z mazowieckich gmin i powiatów płacących „janosikowe”. Wówczas ustalono, że konieczne jest przekazanie gotowych propozycji rozwiązań stronie rządowej, która coraz otwarciej sygnalizuje chęć zmian w przepisach o subwencji wyrównawczej. Ostateczne propozycje zmian miał wypracować zespół roboczy, w którego skład weszli: Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski, inicjator akcji „Stop janosikowe” Rafał Szczepański, starosta legionowski Jan Grabiec i skarbnik m.st. Warszawy Mirosław Czekaj.


Samorząd Województwa Mazowieckiego


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments