Wypłaty zasiłków w kasie za m-c listopad 2017 r.

Zasiłki w kasie MOPS za m-c listopad 2017 roku będą wypłacane w następujących dniach:

10.11.2017   – wypłata prac społecznie użytecznych

20.11.2017     – wypłata świadczeń wychowawczych 500 +

( I tura od A – K w nazwisku)

                       – wypłata zasiłków stałych

21.11.2017     wypłata świadczeń wychowawczych 500 +

                        (II tura od L – Ż w nazwisku)

27.11.2017  –  wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla  opiekunów    

                        (I tura od A – K   w nazwisku)

–  wypłata  funduszu alimentacyjnego

28.11.2017   – wypłata świadczeń rodzinnych  i zasiłków dla opiekunów

                        (II tura od L – Ż w nazwisku)

29.11.2017   –  wypłata zasiłków okresowych i celowych

MOPS Przasnysz

Sprawdź również

I-etap Turnieju Gier Planszowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

W dniu 16.01.2018r. w Filii Bibliotecznej w Zarębach wspólnie z Filią Biblioteczną w Krukowie odbył …