Wypłaty zasiłków w kasie za m-c lipiec 2017 r.

Zasiłki w kasie MOPS za m-c lipiec 2017 roku będą wypłacane w następujących dniach:

10.07.2017   – wypłata prac społecznie użytecznych

20.07.2017   – wypłata zasiłków stałych

                     – wypłata świadczeń wychowawczych 500 +

( I tura od A – K w nazwisku)

21.07.2017   wypłata świadczeń wychowawczych 500 +

                                         (II tura od L – Ż w nazwisku)

27.07.2017  –  wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów  

                            (I tura od A – K   w nazwisku)

–  wypłata  funduszu alimentacyjnego

28.07.2017   – wypłata świadczeń rodzinnych  i zasiłków dla opiekunów

                            (II tura od L – Ż w nazwisku)

28.07.2017   –  wypłata zasiłków okresowych i celowych

Sprawdź również

INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – cz.2. WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZSP W PRZASNYSZU

Tak wyglądały warsztaty kiedyś. Starostwo urządziło nowe warsztaty szkolne na ul. Gdańskiej w Przasnyszu. Stary …