Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzynowłoga Mała

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Krzynowłoga Mała w 2013 roku, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2013, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu, komisja w składzie

Sylwia Lipińska – Przewodnicząca Komisji

Milena Nowicka – Członek Komisji

Witold Pszczółkowski – Członek Komisji

wyłoniła następującą organizację pozarządową, która otrzyma dotację celową na realizację w/w zadania publicznego:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

 

Gminny Klub Sportowy KRZYNIAK

 

10.000, 00 zł

 


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...