Wybory i co dalej? Kiedy Łukasz Chrostowski obejmie funkcję burmistrza?

Opadły już największe emocje po wyborach samorządowych. 4 listopada mieszkańcy Przasnysza podjęli bardzo ważną decyzję. Wskazali burmistrza, który przez najbliższe 5 lat będzie kierować sprawami naszego miasta.

Wybór 4 539 mieszkańców, a więc 64,82% głosujących, padł na Łukasza Chrostowskiego. Jego konkurent Grzegorz Grabowski uzyskał poparcie 35,18% wyborców. Tak duże wsparcie dla młodego kandydata, które wyniosło go do najwyższej godności w mieście, to wyraz oczekiwanych zmian. To także olbrzymi kredyt zaufania, którego nie wolno zmarnować. Na nowym burmistrzu spoczywa teraz olbrzymia odpowiedzialność.

Czekamy na nową jakość

Łukasz Chrostowski zapowiada nową jakość zarządzania Przasnyszem, opartą na dialogu z mieszkańcami. Chce konsultować z nimi najważniejsze decyzje, nadać przasnyszanom podmiotowość, której dotychczas mogli się czuć pozbawieni. Przasnyszanie oczekują realizacji i upublicznienia kompleksowego audytu, który ukaże rzeczywisty stan miasta.

Młody burmistrz to również obietnica większej aktywności. Jego kampania prowadzona była z wyjątkową energią i intensywnością. Była najnowocześniejszą kampanią z jaką przasnyszanie mieli dotychczas do czynienia. Oczekujemy, że ta świeżość, pracowitość i  upór towarzyszyć mu będą przez cały czas sprawowania urzędu.

Jednym z najważniejszych postulatów jaki powinien zostać zrealizowany w tej kadencji, jest zakończenie trwającej od lat wojny przasnysko – przasnyskiej, która przyniosła realne straty w rozwoju naszego miasta. Chodzi o bezproduktywny spór, który toczy się w samorządzie na linii miasto – powiat. Oczekujemy, że niezależny, apolityczny kandydat, nieuwikłany w lokalne układy, będzie gwarantem zakończenia szkodliwych, ambicjonalnych waśni. Miasto potrzebuje obwodnicy, bez pełnej współpracy pomiędzy samorządami, jej wybudowanie nie będzie możliwe.

Liczymy na sprawne pozyskiwanie środków z zewnątrz

W rękach nowego burmistrza znajdzie się potężna machina prawno-decyzyjna, która w sposób bezpośredni będzie kształtować nasze życie. Burmistrz we współpracy z radą miasta, będzie miał do rozdysponowania przeszło 70-milionowy budżet, na który składają się pieniądze z podatków obywateli, dotacje państwa oraz środki unijne, których ilość zależy od sprawności i zaangażowania w ich pozyskiwanie. Łukasz Chrostowski zapowiada stworzenie eksperckiego wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą się stać potężnym źródłem funduszy na kluczowe inwestycje. Dodajmy, że taki zespół z powodzeniem funkcjonuje w Ciechanowie, a sprawność tamtejszego prezydenta sprawiła, że nasz południowy sąsiad podczas ostatniej kadencji dokonał cywilizacyjnego skoku, przeznaczając na inwestycje infrastrukturalne olbrzymią kwotę 87 milinów zł. Do najważniejszych potrzeb Przasnysza trzeba zaliczyć remont Miejskiego Domu Kultury, gdzie ma powstać kino z prawdziwego zdarzenia oraz rewitalizacja wyspy i zbiornika wodnego na Węgierce. Są to zadania, których – wbrew zapowiedziom – nie udało się zrealizować odchodzącym władzom miasta. Liczymy na remonty miejskich ulic – m.in. ul. Świerczewo i Zawodzie, ale potrzeby w tej dziedzinie są znacznie większe. Część przasnyszan nadal mieszka przy drogach gruntowych, które podczas deszczy zamieniają się w błotnistą maź. Lista zadań inwestycyjnych koniecznych do realizacji jest bardzo długa.

Trzeba powstrzymać wyludnianie miasta

Oczekujemy także zaangażowania nowego burmistrza w rozwiązanie jednego z najważniejszych problemów Przasnysza – migracji młodych ludzi. To będzie najpoważniejsze wyzwanie nadchodzącej kadencji. Tylko w ciągu ostatnich 4 lat Przasnysz stracił aż pół tysiąca zameldowanych mieszkańców. Ten niekorzystny trend trzeba koniecznie powstrzymać. Od nowych władz miasta oczekujemy także poszanowania istniejącej zieleni oraz dokonania nowych nasadzeń, które uczynią Przasnysz miastem zielonym, przyjaźniejszym do życia i oferującym zdrowsze powietrze. Liczymy również na upiększenie przestrzeni wspólnych. Niech rynek, miejskie skwery i ronda utoną w kwiatach.

Wyzwań i potrzeb jest wiele. Przasnyszanie dokonali wyboru; teraz oczekują, że młody burmistrz z pasją zabierze się do realizacji obietnic. Mieszkańcy spełnili już swoje zadanie, teraz wszystko w rękach nowych władz miasta.

Nowy burmistrz obejmie urząd przed 23 listopada

– Kampania przeszła do historii, wspólnie wyznaczyliśmy nowe ścieżki. Nie ma czasu na świętowanie, bierzemy się do ciężkiej pracy! – zapowiedział Łukasz Chrostowski.

Kadencja dotychczasowego burmistrza Waldemara Trochimiuka oraz „starej” rady miasta upływa 16 listopada. Pierwszą sesję nowo wybranej rady komisarz wyborczy zwołuje na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji poprzedniej rady. Łukasz Chrostowski obejmie więc swój urząd przed 23 listopada; do tego dnia ma się odbyć sesja,  podczas której złoży ślubowanie.

Małgorzata Jabłońska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments